Langøya

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Bamble kommune eier friluftslivsområdet Langøya. Øya ble testamentert til kommunen av Severin Skougaard. Bamble kommunes eierinteresser for øya forvaltes i dag av Styret for Langøya og kystkultur. De ulike bygningene forvaltes av ulike lag og foreninger. For overnatting eller annen informasjon om Langøya , se under Friområder og friluftsliv. Dersom noen vil være på nordre enden, må de ta kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Det går offentlig ferjetransport til Langøya i sommersesongen, og det er gjestebrygge flere andrebrygger å legge til. Begrenset plass.

Kontaktperson

Navn
Anette Skaugen Guldager
Tittel
Kulturkonsulent

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet