Ledsagerbevis for funksjonshemmede

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Er du funksjonshemmet, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kontaktperson

Navn
Hanne Gusfre
Tittel
Førstesekretær
Telefon
35965000

Målgruppe

Funksjonshemmede

Kriterium/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Ledsagerbevis utstedes for max 4 år av gangen.

Det må legges ved en erklæring fra lege eller helsespersonell om behovet for ledsagerbevis.

Pris for Tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Om søknadsprosessen

Vedlegg

Passfoto

Lege/helseerklæring

Søknadsbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.

Det må vedlegges en uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege, helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat.

 

Brosjyre

    Skjema

    Annet