Legevakt

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten med akutte skader og sykdom som ikke kan vente til neste dag.

Legevakta i Bamble er  bemannet med autorisert sykepleier hele døgnet.

  • lege i vakt kl. 15 - 08 hverdager
  • lege i vakt hele døgnet lør, søn og helligdager

 

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Om søknadsprosessen

Mulighet til å klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

Brosjyre

    Bamble legevakt ligger på Sundby, mellom Stathelle og Langesund, i lokalene til Bamble sykehjem. Inngang via sykehjemmets hovedinngang.

Skjema

    Annet