Legevakt

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten med akutte skader og sykdom som ikke kan vente til neste dag.

Legevakta i Bamble er  bemannet med autorisert sykepleier hele døgnet.

  • lege i vakt kl. 15 - 08 hverdager
  • lege i vakt hele døgnet lør, søn og helligdager

 

Kontaktperson

Navn
Kristin Berge
Tittel
Avdelingsleder – Legevakttjenesten
Telefon
35965533

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Om søknadsprosessen

Mulighet til å klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

Brosjyre

    Skjema

      Annet