Leirskoleopphold

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Leirskole eller skoletur med minst tre overnattinger er en del av den obligatoriske grunnskoleopplæringen.

 

Skolene skal selv kunne velge hvordan turen skal organiseres ut fra lokale forhold og muligheter. Kravene som stilles, er at turen må ha en varighet på minst tre overnattinger og at en del av aktivitetene på turen skal være opplæring. Turen skal planlegges sammen med elever og foreldre, og det skal tas hensyn til ulike behov blant elevene.

Kontaktperson

Navn
Bjørg Rein
Tittel
Kommunalsjef

Målgruppe


Pris for Tjenesten

For eleven er leirskoleoppholdet gratis.

For skoleturer utenom leirskole kan det komme kostnader til mat. Turen behøver ikke finansieres av skolen. En skoletur kan for eksempel finansieres ved hjelp av dugnad, småjobber eller loddsalg.

En foresatt eller en foreldregruppe kan donere pengegaver til en slik skoletur, men gaven må gis anonymt, og må komme hele elevgruppen til gode.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se opplæringslova §§ 2-3, 2-15, 10-9 og 13-7b.

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet