Miljøarbeidertjeneste

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Kommunen kan yte miljøarbeid ved behov for å greie dagliglivets gjøremål, blant annet hjelp til rengjøring, tilbereding og innkjøp av mat. hensikten med alle hjemmetjenestens tilbud er å bidra til at brukerne kan opprettholde en tilnærmet normal livssituasjon i eget hjem. Brukers dagligliv er sentrum for alle tiltak som iverksettes. Hjemmehjelp er i stor grad rettet mot praktiske oppgaver i forhold til husarbeid, men kan innebære opplæring av bruker til å kunne klare dette selv. I henhold til gjeldende forskrift har kommunestyret vedtatt betalingssatser for denne tjenesten. Informasjon om dette fås hos "Voksne Funksjonshemmede"

Tjenesten skal være tilrettelagt i forhold til medbestemmelse og individuelle behov.

Alle tjenestemottakere har enkeltvedtak som skal sikre at individuelle behov ivaretas og tilrettelegges.

Kontaktperson

Navn
Sevicetorget Bamble kommune
Telefon
35 96 52 40

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

    Annet