Psykososialt kriseteam

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Kriseteamet er et supplement til det ordinære kommunale hjelpeapparatet i bearbeiding av normale psykologiske reaksjoner i etterkant av kriser og traumatiske hendelser.

Kontaktperson

Navn
Vibeke Devik
Tittel
Virksomhetsleder

Målgruppe

Barn, ungdom og voksne som bor eller oppholder seg i kommunen.

Kriterium/vilkår

Den som tar i mot henvendelsen avgjør hvorvidt det skal iverksettes krisehjelp fra kriseteamet eller om det ordinærehjelpeapparatet skal benyttes.

 

 

 

Hendelser som utløser hjelp fra psykososialt kriseteam skal være situasjoner som er av ekstraordinær karakter og/eller berører et antall personer som det ordinære medisinske og sosiale hjelpeapparatet ikke kan klare å håndtere tidlig nok. Ved behov kan dette også aktiveres utover vanlig arbeidstid.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet