Renovasjon

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Alternativt Navn

Søppeltømming

Avfallet ditt hentes regelmessig og så godt det lar seg gjøre, uten sjenerende støy, lukt eller støv. Avfallsbeholderne settes tilbake der de var og grinder, porter og dører skal lukkes.

Du vil få beskjed om hvordan kildesortering gjøres i din kommune.

For mer informasjon, se Renovasjon i Grenland.

Kontaktperson

Navn
André Lindkjen Olsen
Tittel
Avdelingsleder
Telefon
35 96 50 00

Målgruppe

Privathusholdninger

Pris for Tjenesten

Renovasjonsgebyret er fastsatt i kommunal forskrift.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Kommunen fastsetter en renovasjonsforskrift som beskriver ordningen, samt rettigheter og plikter for kommunen, abonnenten og renovatøren.

Se
Forurensingsloven § 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet