Restskatt - betaling og innkreving

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Restskatt oppstår fordi du har betalt for lite skatt før likning. Den må betales selv om du klager på likningen. Restskatt over kr 1000 forfaller til betaling i to terminer. Betaling skjer til skatteoppkrevers bankkonto for skatt. Ved utelatt betaling påløper forsinkelsesrenter fra forfall og frem til betaling skjer. Hvis kravet ikke betales frivillig, vil skatteoppkrever iverksette tvangsinnfordring og kostnader kan påløpe i henhold til rettsgebyrloven.

Hvis du er uenig i likningen, sender du klage til skattekontoret. Fristen for klage på likning er generelt tre uker etter kunngjøring av at skattelisten er lagt ut. Når du har levert forhåndsutfylt selvangivelse og er omfattet av det første skatteoppgjøret, er fristen for klage 10. august eller innen seks uker etter at det ble kunngjort at skatteoppgjøret var ferdig.

Restskatten må betales innen frist, til tross for at klage er sendt inn.

Kontaktperson

Navn
Anne-Mette Svenningsen
Telefon
35 96 50 73

Målgruppe

Personer som har fått restskatt ved skatteoppgjøret

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet