Returordninger for avfall

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Det finnes ulike returordninger for ulike typer av avfall som skal gjenvinnes. Kommunen har plikt til å ta imot visse typer avfall. Det gjelder også produsent eller forhandler.

 • Kasserte elektroniske og elektriske produkter (EE-avfall, inkluderer kuldemøbler)  Kommunen skal sørge for at det eksisterer et tilstrekkelig tilbud for mottak av EE-avfall. Du kan også levere EE-avfall til forhandler. For husholdningene er dette gratis. Leverer du næringsavfall til forhandler, vil det ikke koste noe hvis du samtidig kjøper en tilsvarende mengde EE-produkter. 
 • Miljøskadelige batterier  Du kan levere batterier vederlagsfritt i retur til forhandler når de kasseres. Plikten er begrenset til den kategorien batterier som forhandler omsetter. 
 • Kasserte dekk  Forhandler har plikt til å ta kasserte dekk vederlagsfritt i retur. 
 • Flasker og bokser (emballasje til drikkevarer)  Utsalgssteder har plikt til å ta imot en rimelig mengde returer av tomemballasje som inngår i en panteordning og som de selv forhandler. Du kan kreve å få pantebeløpet utbetalt kontant 
 • PCB-holdige isolerglassruter  Isolerglassruter produsert fram til 1980 kan inneholde PCB og skal leveres inn som farlig avfall. Husholdninger kan levere PCB-ruter gratis til kommunalt avfallsmottak. Kommunen har plikt til å motta inntil 500 kg PCB-ruter per år per avfallsbesitter.
 • Mindre fritidsbåter Båter uten innenbordsmotor som ikke er større enn 15 fot kan leveres vederlagsfritt til kommunen.

For mer informasjon, se Renovasjon i Grenland.

Kontaktperson

Navn
Unni Lyngmyr
Tittel
Kommunegartner
Telefon
35965802
Mobil
91365017

Målgruppe

Husholdninger og virksomheter

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

  Skjema

   Annet