Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Når barn er i fosterhjem eller på institusjon, har barn og foreldre rett til samvær med hverandre hvis ikke annet er bestemt. Selv om foreldrene ikke makter å ha omsorgen, kan det være verdifullt for barnet å ha kontakt med sin biologiske familie. Barnevernet kan bestemme at også andre enn foreldrene skal ha rett til samvær. 

Telefonkontakt mellom barn og biologiske foreldre, skal også avgjøres av Fylkesnemnda.

Målgruppe

Foreldre og i mer spesielle situasjoner også besteforeldre, søsken, onkler/tanter eller nære venner av barnet.

Andre enn biologiske foreldre kan gjøres til parter i saken. F.eks. ved flytting av fosterbarnet fra en fosterfamilie til en annen.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se spesielt barnevernloven § 4-19 - samværsrett. Skjult adresse

Om søknadsprosessen

Søknadsbehandling

Den kommunale barneverntjenesten utarbeider forslag til vedtak. Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, som er statlig, avgjør saken. Fylkesnemnda er et domstollignende organ og  ledes av en jurist. Nemnda er for øvrig sammensatt av sakkyndige og lekfolk.

Brosjyre

    Skjema

      Annet