Sentrumsgården kulturhus

Sist oppdatert: 12. april 2023

Beskrivelse

Sentrumsgården kulturhus ligger i Storgata i Langesund og blir brukt til ulike arrangementer som konserter, kulturskolearrangementer, Ungdommens kulturmønstring og revyer.

Sentrumsgården kulturhus rommer:

- Konsertsal med scene, 238 sitteplasser og lyd/lysanlegg

- Kafé, ubetjent, med plass til 50 personer

- Møterom med plass til 16 personer

Utleie av disse lokalene går gjennom servicetorget, se utleieskjema 2013 Sentrumsgården under Skjema

Kriterium/vilkår

Se utleiereglement Sentrumsgården under Lover og retningslinjer

Pris for Tjenesten

Selve lokalene kan lånes gratis av lag og foreninger som er hjemmehørende i Bamble kommune eller regionsammenslutninger i Grenland. Det forutsettes at arrangementer, med og uten inntekter, er åpne og kunngjorte. Andre betaler etter gjeldende indeksregulerte satser.

Alle arrangementer som krever noen form for teknisk utstyr, faktureres etter faste satser: Se utleiepriser Sentrumsgården. Leietakerne er selv ansvarlige for å anskaffe lyd- og lysfolk.

Øvelser må vike for arrangementer med 14 dagers varsel.

Det er kun satt opp vask på hverdager. Ved bruk som krever vask utover dette må leietaker avtale dette særskilt og betale for tjenesten. Dette gjelder alle typer leietakere.

  • Ta kontakt med servicetorget for gjeldende priser.

Annet