Skatteattest

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Du trenger skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester til stat eller kommune. Skatteattest får du ved å henvende deg til skatteoppkreveren i kommunen (eventuelt til skattekontoret regionalt) eller bestille det elektronisk fra Altinn (se lenka nedenfor). Oppgi fødselsnummer og organisasjonsnummer (der dette finnes). Attesten blir sendt til deg innen to virkedager etter at bestillingen er mottatt.

En skatteattest er dokumentasjon på innbetalt merverdiavgift og skatt og skal ikke være eldre enn seks måneder. Som leverandør trenger du skatteattest hvis du skal levere varer og tjenester til stat eller kommune til en verdi over 500 000 kroner eks mva. Som oppdragsgiver bør du be om skatteattest fra dine leverandører hvis du ønsker å fremstå som en seriøs kjøper av varer og tjenester.

 

Kriterium/vilkår

Kommunen skriver kun ut skatteatester for skatt. Du må henvende deg til Skatt Sør for å få skatteatest for merverdiavgift.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Se anskaffelsesforskriften § 7-2 Skatteattest

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet