Svangerskapsomsorg

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Alternativt Navn

Jordmortjeneste

Er du gravid, kan du få svangerskapskontroll på helsestasjonen. Henvend deg til den helsestasjonen du hører til for å bestille time.

Svangerskapskontrollen skal bidra til å gi deg god helse under svangerskapet. Du kan også få rådgiving knyttet til samliv og til foreldrerollen. Foreldreforberedende kurs skal styrke foreldrenes kunnskaper og trygghet om graviditet, fødsel og barselstid.

I Bamble kommune velger de fleste gravide å gå til kontroll både hos lege og jordmor i svangerskapet. En slik ordning sikrer best mulig oppfølging og omsorg. Du går vekselvis til legen din og til jordmor, som holder til i Bamble helsestasjonen i Rådhuset.

Jordmor setter av god tid til kontrollene, slik at du får anledning til å stille de spørsmålene du til en hver tid har. Samtalene vil ta for seg det som skjer både med mor og barn på de forskjellige trinn i svangerskapet. Vi snakker også om fødselen og barseltiden, og gir deg informasjon om litteratur og brosjyrer som kan være nyttig å kjenne til når du er gravid.
Far og søsken er også velkommen til å være med på kontrollene.
Det er timebestilling.
Er det noe du lurer på utenom timen din, så er du velkommen til å ringe helsestasjonen eller jordmor

Det er timebestilling.
Er det noe du lurer på utenom timen din, så er du velkommen til å ringe helsestasjonen eller jordmor for spørsmål.

Kontaktperson

Navn
Kari Ask
Tittel
Jordmor

Målgruppe

Gravide

Kriterium/vilkår


Du får time til svangerskapskontroll hos jordmor Kari Ask ved å henvende deg til Bamble helsestasjon, Rådhuset tlf. 35 96 51 64 eller tlf. 35 96 51 65.
 

Pris for Tjenesten

Tjenesten er gratis.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se
Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten.

Om søknadsprosessen

Mulighet til å klage

Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.
 

Brosjyre

Skjema

    Annet