Tangvald Mølle

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Tangvald mølle er del av Telemark museum. Mølledrift på Tangvald kan føres tilbake til midt på 1700 tallet, men kan godt være eldre. Slik mølla står i dag er den bygd i 1882, utvidet med kornlager i 1928 og sikt i "toppen" i 1935. Mølla var i drift til 1954. I dag kan det igjen males korn på mølla, både ved elektrisitet og ved hjelp av vannkraft. Det er opparbeidet stier og plasser ute, og benker opp mot Stokkevannet, så her er muligheter til en rast eller et avkjølende bad i naturskjønne omgivelser.


Tangvald mølle er åpen for publikum en aktivitetshelg i året. For øvrige besøk gjøres avtale med Telemark museum.

Kontaktperson

Navn
Gitte Tokheim
Tittel
Kulturkonsulent
Telefon
35965292

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet