Tildeling av idrettsanlegg - Krogshavn fotballbaner

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

I Krogshavn friområde ligger det to 7`er-baner, som kan leies ved å søke parkvesenet.
Banene tillates ikke "slått sammen" og brukt til 11`er fotball.
Banene leies ikke ut til bedriftsfotball. Lag og foreninger i Bamble kommune leier banene gratis. Tildeling av timer skal være klar før oppstart av vårsesongen. Alle søkere får skriftlig svar på søknad om treningstid.
Banene i Krogshavn er i utgangspunktet opparbeidet som grassletter, og har følgelig ikke samme standard som ordinære fotballbaner.

Søknadsfrist er 15.april. 

Kontaktperson

Navn
Unni Lyngmyr
Tittel
Kommunegartner
Telefon
35965802
Mobil
91365017

Målgruppe

Området er åpent for alle. Til organisert trening og kamper tillates bare aldersbestemte klasser og 7`er fotball.

Kriterium/vilkår

Krogshavn fotballbaner skal fungere som avlastningsbane, grunnet mangel på ordinære fotballbaner i Bamble. Banen brukes fortrinnsvis til barneidrett, p.g.a. anleggets kvalitet.
Alle brukere har ansvar for tråkking av bane samt rydding av søppel etter bruk. De enkelte idrettslag er selv ansvarlig for å fordele sin tildelte treningstid mellom sine enkelte lag og grupper.
Søknadene må fornyes foran hver sesong.

Pris for Tjenesten

Til vanlig trening og kamper samt til andre fysiske aktiviteterf og ulike kulturarrangement, er bruk av området gratis. Til andre arrangement må kommunegartneren kontaktes.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Det skal ikke spilles 11`er fotball på banene, kun 7`er fotball for aldersbestemte klasser. Det skal ikke spilles bedriftsfotball.

  Om søknadsprosessen

  Søknadsfrist

  Søknadsfrist er 15. april

  Søknadmottaker

  Søknad om leie til fotballtrening og/eller kamper, rettes til kommunegartneren.
  Adresse er Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Langesund, eller postmottak@bamble.kommune.no

  Saksbehandlingstid

  Søknader om sesongleie for fotball forventes ferdigbehandlet etter 3 uker og til andre arrangement etter ca 1 uke.

  Brosjyre

   Skjema

    Annet