Tildeling av treningstid i haller

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Alternativt Navn

Halleie

I Bamble kommune eies de fleste idrettsanleggene av lokale idrettslag, mens kommunen selv eier Rugtvedtbanene, banene i Krogshavn, Rønholthallen og Grasmyrhallen.

Skjærgårdshallen er organisert som et aksjeselskap eid av Bamble kommune.

Kontaktperson

Navn
Gitte Tokheim
Tittel
Kulturkonsulent
Telefon
35965292

Målgruppe

Alle som har behov for lokaler til trening/øvelse eller konkurranser/arrangement, enten for fysisk aktivitet eller kulturaktivitet. Barn og unge har prioritet.

Kriterium/vilkår

Alle lag og foreninger som søker om treningstid i hallene må være oppført i Foreningsregisteret til Bamble kommune
De enkelte idrettslag er selv ansvarlig for å fordele sin tildelte treningstid mellom sine enkelte lag og grupper.

Pris for Tjenesten

Lag og foreninger i Bamble kommune leier hallene gratis til fysisk aktivitet eller kulturaktivitet.
Andre lag og foreninger, samt bedriftsidrettslag i Bamble, faktureres etter gjeldende satser.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Alle som tar hallene i bruk plikter å gjøre seg kjent med utleiereglementet som ligger på kommunens hjemmeside, evt. be om å få dette tilsendt fra Servicetorget

  Om søknadsprosessen

  Søknadsfrist

  Søknadsfrist er 1. mai

  Søknadmottaker

  postmottak@bamble.kommune.no

  eller

  Bamble kommune v/Kjetil Haugersveen
  postboks 80
  3993 LANGESUND

  Søknadsbehandling

  Søknadene behandles av kulturkontoret og legges fram for Bamble idrettsråd, som kan beslutte at innstillingen gjennomgås i møte med alle søkerne.

  Saksbehandlingstid

  Målet er at fordelingen skal være klar den 1. juni, noe som forutsetter at søknadsfristen overholdes.

  Brosjyre

   Skjema

    Annet