Tilskudd til kulturarbeid i Bamble kommune

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Les mer på :

Bamble kommune - Tilskuddsordning

 

Kontaktperson

Navn
Anette Skaugen Guldager
Tittel
Kulturkonsulent

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet