Ungdommens Kulturmønstring

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Ung Kultur Møtes (UKM) er en årlig mønstring av kulturaktiviteter av og med ungdom mellom 13 og 19 år. Her har du muligheten til å vise andre hva du driver med, enten det er musikk, sang, dans, teater, film, billedkunst eller andre ting. Arrangementet finner vanligvis sted på nyåret, i Sentrum kino, i form av en konsert,filmvisning og utstilling av innsendte arbeider.
Deltakelse på lokalmønstringa gir mulighet til å komme videre til fylkesmønstring for Telemark. Det utnevnes hvert år en jury, bestående av to voksne og to ungdommer, som plukker ut de innslagene som skal sendes videre til fylkesmønstringa i forhold til de retningslinjene som gies derfra. Ansvarlig for fylkesmønstring i Telemark er Telemark musikkråd. Det arrangeres også årlig en landsmønstring på nasjonalt nivå, med innsendte bidrag fra fylkesmønstringene.

Markedsføringen skjer hovedsaklig til elevene gjennom skolene og ungdomsklubbene. De gis en frist for påmelding som varierer noe fra år til år. Enhet for kultur holder deretter kontakt med påmeldte fram til mønstringen i forhold til program, lydprøver, pressemeldinger etc. Virksomhet kultur tilrettelegger for enkelt lyd og lysutstyr til framføringen, og kan være behjelpelige med enkelte andre hjelpemidler etter avtale.

Arrangementet skal være en arena for unge utøvere til å møte et publikum og andre med samme interesse uten krav om noen oppnådd kvalitetsstandard. Arrangementet er ingen konkurranse, det er mangfold, kreativitet og et helhetsinntrykk av innslagene som premieres.

Kontaktperson

Navn
Gjermund Ulvang Hagen
Tittel
Kulturkonsulent
Telefon
35965304

Målgruppe

Ungdom

Kriterium/vilkår

Deltakerne må være fra Bamble, og mellom 13 og 19 år.
 

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet