Utstyrs - og aktivitetsmidler

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Dersom lokale krefter ønsker å iverksette tiltak innen sitt nærområde, kan man søke om midler til dette

Kontaktperson

Navn
Gitte Tokheim
Tittel
Kulturkonsulent
Telefon
35965292

Kriterium/vilkår

For å kunne motta støtte må bruker/initiativtaker ha konkrete ideer om tiltaket, forankring i sitt lokalsamfunn for ideen og vilje til å gjennomføre prosjektet. Det er ikke søknadsskjema, men en beskrivelse av tiltaket sendes til kulturkontoret sammen med et budsjett hvor egeninnsats må vises og søknadssum konkretiseres.

Søknadsfrist er 1. oktober. Søknader behandles fortløpende etter 1. april

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet