Vaksine

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Kommunehelsetjenesten tilbyr vaksinering mot smittsomme sykdommer. Ta kontakt med fastlegen eller helsestasjonen. Det nasjonale vaksinasjonsprogrammet inneholder

  • barnevaksinasjoner til alle barn i førskole- og grunnskolealder
  • årlig sesonginfluensavaksinasjon til personer som er særlig utsatt
  • vaksinasjon mot pandemisk influensa
  • vaksinasjon mot covid-19
  • andre vaksiner til visse risikogrupper (f.eks. pneumokokkvaksine, hepatittvaksiner, BCG)

Vaksinasjonskontoret på Knutepunktet har tilbud om vaksiner og rådgivning i forbindelse med utenlandsreise. Åpent på torsdager fra kl 08-15. Telefontid tirsdag 10-11,Torsdag 10-11  på tlf. 35 96 50 50
NB! Vaksinekontoret er stengt i uke 28, 29 og 30. Det gjelder også telefonen. E-poster blir besvart når kontoret åpner igjen. 

Vi tar imot timebestilling på mail, men kan ikke gi råd om vaksinasjon pr mail. Mail besvares tirsdag og torsdag

e-postadresse: 
vaksinasjonskontoret@bamble.kommune.no

Kontaktperson

Navn
Birgitte Giever Johnsen
Tittel
Helsesykepleier
Telefon
35 96 50 50

Målgruppe

Personer som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen.

Kriterium/vilkår

Nasjonalt folkehelseinstitutt fastsetter hvilke personer som er i risikogruppene og som skal tilbys sesonginfluensavaksinasjon. Ved pandemisk influensa tilbyr kommunen vaksinering etter retningslinjer fra Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Pris for Tjenesten

Barnevaksinasjon og vaksinering mot covid-19 er gratis. For øvrig betaler du en egenandel.

Lover og retningslinjer

Gjeldende lov - og regelverk

Kommunen plikter å tilby denne tjenesten. Se
helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og § 3-1
smittevernloven kapittel 3 

Om søknadsprosessen

Mulighet til å klage

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

Brosjyre

Skjema

    Annet