Veterinærvakta i Grenland

Sist oppdatert: 03. februar 2015

Beskrivelse

Veterinærvakta er for øyeblikkelig hjelp og akutte sjukdommer hos dyr (både produksjonsdyr og kjæledyr) utenom vanlig kontortid. Veterinærvakta gjelder helger og helligdager, og hverdager mellom kl 1600 og kl 0600. Ta kontakt med din lokale dyreklinikk og du vil få opplyst om hvem som har vakt.

Det er etablert et vakttelefonnummer: 820 97 103. En får da direkte  kontakt med vakthavende veterinær

De dyreklinikkene som deltar i Grenland veterinærvaktområde er:

- Grenland Dyreklinikk Tlf. 35 59 01 00

- Porsgrunn Dyreklinikk Tlf. 480 23 333

-  Anicura Dyreklinikk Rising Tlf. 35 50 64 40

- Skien Dyreklinikk Tlf. 35 53 81 11

Grenland veterinærvaktområde består av kommunene Bamble, Porsgrunn, Siljan og Skien. Det er Grenland landbrukskontor i Skien som administrerer ordningen.

Vakttjenesten er nedfelt i avtale mellom Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) og Den norske veterinærforening (DNV).
Plikter som følger i veterinærvakta: Deltagere i veterinærvakta som har vakt skal være tilgjengelige.

 

Kontaktperson

Navn
Ruben Selmer
Tittel
Rådgiver landbrukssaker
Telefon
35 96 51 04

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Brosjyre

    Skjema

      Annet