Vielser

Sist oppdatert: 08. mars 2022

Beskrivelse

Alternativt Navn

Vigsler

Du kan bestille/reservere dato for vielse

Send bestillingen din til postmottak@bamble.kommune.no , eller pr. post. Husk å oppgi ditt tlf.nr.!

Sett gjerne opp alternative datoer dersom førstevalget skulle være opptatt.

 • Det er dessverre ikke mulig å bestille tid pr. telefon.
 • Vi sender deg en foreløpig bekreftelse på reservasjon av dato.

Behandlingstid er 14 dager

Kontaktperson

Navn
Sevicetorget Bamble kommune
Telefon
35 96 52 40

Målgruppe

Par som skal gifte seg

Kriterium/vilkår

Prøvingsattest

Før vielsen kan finne sted må prøvingsattest foreligge hos kommunen. Prøvingsattest bestiller du hos Skatteetaten.

Bestill prøvingsattest hos skatteetaten.no. 

 • Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder fra utstedelsesdatoen, og må være gyldig på vielsestidspunktet.
 • Original prøvingsattest kan enten leveres til vårt servicekontor på Rådhuset eller sendes i post til:

  Bamble kommune, Politisk sekretariat
  Postboks 80,
  3993  LANGESUND

Pris for Tjenesten

Bamble kommune tilbyr gratis vielse i kommunens egne lokaler.

Lover og retningslinjer

Om søknadsprosessen

Veiledning - Hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan bestille/reservere dato for vielse

Send bestillingen din til postmottak@bamble.kommune.no , eller pr. post. Husk å oppgi ditt tlf.nr.!

Sett gjerne opp alternative datoer dersom førstevalget skulle være opptatt.

 • Det er dessverre ikke mulig å bestille tid pr. telefon.
 • Vi sender deg en foreløpig bekreftelse på reservasjon av dato.

Behandlingstid er 14 dager

Søknadmottaker

postmottak@bamble.kommune.no

ELLER

Bamble kommune, Politisk sekretariat
Postboks 80,
3993  LANGESUND

Saksbehandlingstid

Behandlingstid er 14 dager

Merknader

Når kan du vies?

Vielsene på Halen gård vil foregå en fredag i hver måned. I mai, juni og august er det to vielsesdatoer i måneden.  I juli er det ikke vielser i Bamble kommune.

Disse datoene tilbyr vi vielser :

2020

3.januar, 7.februar, 6.mars, 3.april, 8 mai, 5.juni, 19.juni, 21.august, 4.september, 2.oktober, 6.november, 4.desember

2021

8.januar, 5.februar, 5.mars, 2.april, 7.mai, 4.juni, 18.juni, 20.august, 3.september, 1.oktober, 5.november, 3.desember 

Hvor foregår seremonien?

Vielsen holdes på vakre og tradisjonsrike Halen gård i Langesund. Det er plass til ca. 10 personer totalt.

Vierne

I Bamble kommune er det ordfører, varaordfører, rådmann og HR-sjef som er godkjent som viere

Kontaktinformasjon

Søknad om vielse sendes: postmottak@bamble.kommune.no

Postadresse:
Bamble kommune, Politisk virksomhet
Postboks 80,
3993  LANGESUND

Besøksadresse: 
Rådhuset, Kirkeveien 12
3970 LANGESUND

Ved spørsmål ring Bamble kommune på telefon 35 96 50 48.

Frammøte

Paret med følge må møte opp i god tid før avtalt tid for vielse. Paret må vise gyldig legitimasjon (pass eller førerkort).

Vitner 

To vitner må være tilstede under seremonien. Dette kan være forloverne eller to andre myndige personer paret har med seg.

Språk

Det kan på forhånd avtales at vielsen skal foregå på engelsk. Dersom paret verken forstår norsk eller engelsk, må paret selv ta med seg en kvalifisert tolk.

Selve vielsen

Det er satt av cirka 10-20 minutter for hvert par. Under seremonien blir formular for borgerlig vielse lest opp. Deretter blir paret spurt om de vil ha hverandre til ektefeller. Til slutt undertegner paret, vitnene og vieren vielsesprotokollen. Paret får etter dette en midlertidig vielsesattest. Endelig vielsesattest ettersendes av Folkeregisteret.

Ringer

Det er anledning til å sette på ringer under seremonien. Vennligst gi beskjed om dette til den som vier før seremonien starter.

Fotografering

Fotografering og filming kan skje under og etter seremonien i forståelse med paret.

Kunstnerisk innslag

Ønskes kunstnerisk innslag, ordner brudeparet dette selv. Gi beskjed om dette på forhånd. Husk også å beregne dette innenfor 20 minutter som er avsatt.

Brosjyre

  Skjema

   Annet