Tjenestekontoret og søknader

Tjenestekontoret

Konsulent/saksbehandler ved Tjenestekontoret kartlegger behov for tjenester etter søknad eller annen henvendelse.

Vi informerer om ulike tjenestetilbud som kommunen tilbyr og reiser gjerne hjem til deg.

For å kunne behandle søknaden din trenger vi samtykke til å utveksle helseopplysninger med samarbeidende instanser, for eksempel sykehus, fastlege og NAV.

Ved søknad om helse- og omsorgstjenester opprettes en journal i vårt elektroniske fag- og dokumentasjonssystem CosDoc.

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret for helse- og omsorgstjenester er lokalisert på rådhuset i Langesund

Telefonnummer: 913 65 031 (hverdager kl. 09.00-14.00)
Møte med saksbehandler må avtales i forkant.

Besøksadresse: Kirkeveien 12, 3970 LANGESUND
Postadresse: Bamble kommune, Postboks 80, 3993 LANGESUND
E-post: tjenestekontoretHO@bamble.kommune.no

Søknadsskjema

Helse- og omsorg har ett søknadsskjema for alle tjenester. Søknadsskjema sendes inn sammen med fullmakt.

Søknadsskjema

Forskrift om tildeling av langtidsplass

Hvordan søke?

Du kan velge om du ønsker å laste ned skjemaene til din egen PC, skrive ut, fylle ut og sende inn, eller besøke Servicetorget på rådhuset i Langesund for å motta et der. (Fullmaktskjemaet er innsendbart)

Skjema sendes til:

Bamble kommune
Helse og omsorg
Postboks 80
3993 Langesund

Informasjon om IPLOS / KPR 

Hvis du søker om eller mottar helse- og omsorgstjenester i din kommune blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp. Disse opplysningene er en del av din journal og er konfidensielle. Bare de som trenger det i sitt arbeid skal ha tilgang til opplysningene, og de har taushetsplikt.

Noen av opplysningene blir registrert etter en egen standard (IPLOS) og sendt til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Mer om registrene kan du lese ved å klikke på den grønne knappen.

Informasjonsbrosjyre fra Helsedirektoratet

Sist oppdatert: 30. mars 2022