Tjenestekontoret m/søknader

Tjenestekontoret

Konsulent/saksbehandler ved Tjenestekontoret kartlegger behov for tjenester etter søknad eller annen henvendelse.

Vi informerer om ulike tjenestetilbud som kommunen tilbyr og vi reiser gjerne hjem til deg.

For å kunne behandle din søknad trenger vi ditt samtykke til å utveksle helseopplysninger med samarbeidende instanser, for eksempel sykehus, fastlege og NAV.

Ved søknad om helse- og omsorgstjenester opprettes en journal i vårt elektroniske fag- og dokumentasjonssystem CosDoc.

Åpningstider

Mandag til Fredag kl. 08.00 – 14.30

Møter med saksbehandler må avtales i forkant

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret for helse- og omsorgstjenester, er lokalisert på rådhuset i Langesund

Telefon til Tjenestekontoret: 913 65 031

Der hvor saksbehandler er kjent for bruker, ber vi om at du benytter deres telefonnummer. Se oversikt saksbehandlere

Besøksadresse: Kirkeveien 12, 3970 LANGESUND

Postadresse: Bamble kommune, Postboks 80, 3993 LANGESUND

e-post: tjenestekontoretHO@bamble.kommune.no 

 

Saksbehandlere

Navn

Tittel

Telefon

Ansvarsområder

Mona Hvassing

 

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 68

Helse- og omsorgstjenester

Bente Josefsen

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 39

 

Helse- og omsorgstjenester

Liv Os

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 83

 

Miljøarbeidertjenesten

Anne Grete Jakobsen

Konsulent/saksbehandler

35 96 52 51

 

Helse- og omsorgstjenester

Tonje Rabben

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 46

 

Miljøarbeidertjenesten

Tonje Kristine Sulen

Konsulent/saksbehandler

35 96 51 38

 

Koordinerende enhet, Helse- og omsorgstjenester

Anette Ulvi

Konsulent/saksbehandler

35 96 50 45

 

Helse- og omsorgstjenester

Søknadsskjema

Helse og omsorgstjenestene i Bamble kommune opererer i disse dager kun med 2 stk skjema. Disse skjemaene tar for seg alle tjenestene det går an å søke om i kommunen.

Søknadsskjema          Fullmaktskjema

Hvordan søke?

Du kan selv velge om du ønsker å laste ned skjemaene til din egen PC, skrive ut, fylle ut og sende inn, eller besøke servicetorget på rådhuset i Langesund for å motta et der.   (Fullmaktskjemaet er innsendbart)

Hvor sendes skjemaene?

Bamble kommune
Helse og omsorg
Postboks 80
3993 Langesund

Informasjon om IPLOS

IPLOS er et nasjoalt helseregister med data som beskriver ressurser og bistandbehov til de som søker om eller mottar nærmere definerte kommunale helse- og omsorgstjenester.

Informasjonsbrosjyre fra Helsedirektoratet

Sist oppdatert: 30. april 2018