Tjenestekontoret og søknader

Tjenestekontoret

Konsulent/saksbehandler ved Tjenestekontoret kartlegger behov for tjenester etter søknad eller annen henvendelse.

Vi informerer om ulike tjenestetilbud som kommunen tilbyr og reiser gjerne hjem til deg.

For å kunne behandle søknaden din trenger vi samtykke til å utveksle helseopplysninger med samarbeidende instanser, for eksempel sykehus, fastlege og NAV.

Ved søknad om helse- og omsorgstjenester opprettes en journal i vårt elektroniske fag- og dokumentasjonssystem CosDoc.

Kontaktinformasjon

Tjenestekontoret for helse- og omsorgstjenester er lokalisert på rådhuset i Langesund

Telefonnummer: 913 65 031 (hverdager kl. 10.00-14.00)
Møte med saksbehandler må avtales i forkant.

Besøksadresse: Kirkeveien 12, 3970 LANGESUND
Postadresse: Bamble kommune, Postboks 80, 3993 LANGESUND
E-post: tjenestekontoretHO@bamble.kommune.no

Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjema for kommunale helse- og omsorgstjenester. Søknadsskjema sendes inn sammen med fullmakt.

Søknadsskjema

Forskrift om tildeling av langtidsplass

Søknad - kommunal bolig

Elektronisk søknadsskjema

Søknadsskjema kommunal bolig (PDF)

Mer informasjon finner du her

Hvordan søke?

Du kan velge om du ønsker å laste ned skjemaene til din egen PC, skrive ut, fylle ut og sende inn, eller besøke Servicetorget på rådhuset i Langesund for å motta et der. (Fullmaktskjemaet er innsendbart)

Skjema sendes til:
Bamble kommune/Velferd
Postboks 80, 3993 Langesund

Informasjon om IPLOS / KPR 

Hvis du søker om eller mottar helse- og omsorgstjenester i din kommune blir det registrert opplysninger om deg og ditt behov for hjelp. Disse opplysningene er en del av din journal og er konfidensielle. Bare de som trenger det i sitt arbeid skal ha tilgang til opplysningene, og de har taushetsplikt.

Noen av opplysningene blir registrert etter en egen standard (IPLOS) og sendt til Kommunalt pasient- og brukerregister (KPR). Mer om registrene kan du lese ved å klikke på den grønne knappen.

Informasjonsbrosjyre fra Helsedirektoratet

Omsorgslønn

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan det søkes om omsorgslønn. Omsorgslønn gis ikke time for time, men skal gi en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet som utføres. Omsorgslønn skal stimulere til fortsatt å yte omsorg til person med hjelpebehov. Kommunen avgjør om du får omsorgslønn og for hvor mange timer.

Omsorgslønn vurderes helhetlig sett i forhold til andre Helse- og Omsorgstjenester den omsorgstrengende ellers ville hatt rett på.

Støttekontakt

Støttekontakttjenesten er et tilbud til deg som trenger hjelp til en meningsfull fritid og sosialt samvær med andre.

Vi ønsker å høre fra deg som har tid til overs og kunne tenke deg å ta oppdrag som privat avlaster og/eller støttekontakt.

Benytt skjema under for å søke om å ta oppdrag som privat avlaster og/eller støttekontakt hos oss. 

Søknadsskjema

Avlastning

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold i sykehjem, avlastningsbolig eller hos private avlastere. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Sist oppdatert: 05. april 2024