Søk for å finne frem ....

Aktuelt

Nyhetsarkiv

Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier - utlysning for 2019

Publisert: 19. november 2018

I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2019 er det satt av 291,985 millioner kroner til "Nasjonal tilskuddsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamilier" (tidligere Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom). Bufdir lyser nå ut midlene med forbehold om Stortingets endelige budsjettvedtak

Les mer

Varsel om planlagt nedetid for Enhetsregisteret

Publisert: 19. november 2018

Vi har fått melding fra Brønnysundregistrene at de skal gjennomføre vedlikeholdsarbeid tirsdag 20. november, kl. 20:00 - 23:00

Les mer

Ansettelse ny Rådmann

Publisert: 16. november 2018

Ansettelsesutvalget innstiller...

Les mer

Gratis til leie

Publisert: 15. november 2018

Fogdegården på Stathelle ledig

Les mer

Jubilanter Bamble kommune - 2018

Publisert: 09. november 2018

Torsdag 08.11.2018 var det jubileumsfest på Halen gård

Les mer

Informasjon fra Statens strålevern

Publisert: 08. november 2018

Råd om egenberedskap

Les mer