Rønholt skole

Nyheter          Fronter

Ukeplaner

 

1/11-17 Ukeplanene skal nå fungere normalt igjen, vi beklager ulempene nedetiden har medført for enkelte.

Disse lenkene oppdateres hver mandag ettermiddag. Dersom du ikke finner din klasses ukeplan ber vi deg om å kontakte aktuell lærer.

Ukeplaner skoleåret 2017-18

 

Om skolen

Rønholt skole er en kombinert barne- og ungdomsskole som ligger naturskjønt til i Vest-Bamble. Ved skolestart 2015-16 er det 177 elever ved skolen, med en klasse på hvert årstrinn. Personalet ved skolen består av 26 ansatte.

Skolen består av to bygg. Ungdomstrinnet holder til i nybygget som har også har auditorium, idrettshall og SFO. Idrettshallen er skolens storstue med muligheter for mange ulike idrettsaktiviteter. SFO har stor fin garderobe, to oppholdsrom og kjøkken. Med idrettshallen vegg i vegg, har barna tilbud om mye fysisk aktivitet. Nybygget inneholder også barnehage, innendørs skytebane og ungdomsklubb.

Les mer

I det andre bygget har vi skolens administrasjon, personalrom og 1. – 7. klasse. Alle klassene har hver sin fløy med tilhørende uteområde, og en til to klasser bruker samme inngang med garderobe. Bygget har mange grupperom med ulike spesialrom som multimedierom, heimkunnskapsrom, naturfagrom, kunst/håndverksrom og musikkrom. I tilknytning til skolen ligger også en rockecontainer, som er i flittig bruk på ettermiddag og kveldstid.

Rundt skolen er det jorder og skog, og selve lekeplassen er også delvis naturtomt. I tillegg har vi to ballbinger som er i daglig bruk.

Skolerute - fri fra undervisning

     Skolerute 2017-2018     Søk om fri     Permisjonsreglement

Ordensreglement

Virksomhetsplan Rønholt skole og SFO

Vi har utformet en ny virksomhetsplan for skoleåret 2017/18. I denne planen finner du viktig informasjon om skolen.

Virksomhetsplan

 

Visjon og verdier

Åpner dører mot verden og fremtiden, med fokus på respekt, arbeidsglede og profesjonalitet.

Profil og satsningsområder

Rønholt skole er i likhet med de øvrige skolene i Bamble kommune, forpliktet til å følge felles kommunal strategi for grunnskolen. I løpet av de siste årene har skolene arbeidet med følgende utviklingsområder:

- Vurdering for læring
- Systematisk Observasjon av Lesing, SOL
- Ledelse på alle nivå

Les mer her

Våren 2014 ble alle skolene i Bamble med i Respekt-programmet, et utviklingsprogram som driftes av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Hovedmålet med dette programmet er å utvikle bedre læringsmiljø for elevene gjennom å utvikle skolene til å fungere som lærende organisasjoner. Et grunnprinsipp i programmet er å utvikle de voksnes individuelle og kollektive handlingskompetanse i forhold til å utvikle et læringsfremmende skolemiljø.

Rønholt skole har i mange år hatt et særlig fokus på musikkfaget. Skolen har et rikholdig lager av utstyr innenfor musikk, en elevbedrift som rigger lys og lyd på oppdrag for lokale aktører, samt en utstrakt interesse for å spille i band blant elevene på U-trinnet. Musikkprofilen bidrar til at våre elever får mye øvelse og kompetanse i å stå på scenen, og formidle til et publikum.   

Utviklingsarbeid 2016-2017

RespektsirkelRespekt for regning
Respektprogrammet, som blant annet inneholdt temaet klasseledelse, ble avsluttet som program 15. mars 2016 og blir nå videreført av den statlige satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Vi har valgt satsingsområdene; regning i alle fag og klasseledelse, og alle våre skoler vil delta.

I Bamble har vi valgt å kalle satsingen «Respekt for regning». På den måten sikrer vi videreføring av Respektprogrammet gjennom å bruke vår nye kunnskap inn i satsingen på regning i alle fag. Alle skolene har jobbet med forankring og planlegging våren 2016, og det er oppstart på alle skoler fra høsten 2016.

Hva innebærer denne satsingen for oss?

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid. Bamble kommune deltar i pulje 4, og satsingen vår går over tre semestre. Det er høgskolen i Sørøst-Norge som leverer det faglige innholdet. 

Målet med satsingen er å gjøre skolene våre enda bedre som læringsarena gjennom god klasseledelse og heve elevenes kompetanse innenfor regning. Forhåpentligvis er dette et bidrag til å få elevene til å stå enda bedre rustet med tanke på å gjennomføre videregående opplæring når de kommer så langt.

Her kan du lese mer om vårt nye, spennende utviklingsarbeid.

SFO

Kontaktperson: Anita Martine Engh - tlf: 35 96 57 80 - Direktenr. SFO: 481 64 938  -  Epost

Åpningstider:

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

   07.00-08.00  
           og
    13.30-16.30

   07.00-08.00  
           og
    13.30-16.30

   07.00-08.00  
           og
    13.30-16.30

   07.00-08.00
          og
   11.30-16.30

   07.00-08.00
          og
    10.30-16.30

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelser av plass

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må fra 2014 gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

  • Søknadsfristen er 01.03.2016.
  • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

SFO 2018

30% *

60%

100%

Opphold

882

1766

2943

Kost (+2,1 %)

 

123

209

Søskenmoderasjon (-35%)

-308

-618

-1030

 


Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (eng)

Bildegalleri

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 15. mai 2018
Rønholt skole

Besøksadresse:

Rønholtveien 71
3960 Stathelle

Posadresse:

Postboks 80
3993 Langesund

Telefon: 35 96 57 80

Kontaktperson: Jarand Braathen Johnsen

Tittel: Rektor

Telefon: 35 96 57 80