Rønholt skole

Nyheter   Fronter

      

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Rønholt skole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Rønholt skole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Hva skal skolen gjøre - Handlingsveileder trygt og godt læringsmiljø 

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Varslingsskjema til rektor     Meld mobbing

Viktige nettsider

Ukeplaner

Disse lenkene oppdateres hver mandag ettermiddag. Dersom du ikke finner din klasses ukeplan ber vi deg om å kontakte aktuell lærer.

Ukeplaner skoleåret 2018-19

Om skolen

Rønholt skole er en kombinert barne- og ungdomsskole som ligger naturskjønt til i Vest-Bamble. Ved skolestart 2015-16 er det 177 elever ved skolen, med en klasse på hvert årstrinn. Personalet ved skolen består av 26 ansatte.

Skolen består av to bygg. Ungdomstrinnet holder til i nybygget som har også har auditorium, idrettshall og SFO. Idrettshallen er skolens storstue med muligheter for mange ulike idrettsaktiviteter. SFO har stor fin garderobe, to oppholdsrom og kjøkken. Med idrettshallen vegg i vegg, har barna tilbud om mye fysisk aktivitet. Nybygget inneholder også barnehage, innendørs skytebane og ungdomsklubb.

Les mer

I det andre bygget har vi skolens administrasjon, personalrom og 1. – 7. klasse. Alle klassene har hver sin fløy med tilhørende uteområde, og en til to klasser bruker samme inngang med garderobe. Bygget har mange grupperom med ulike spesialrom som multimedierom, heimkunnskapsrom, naturfagrom, kunst/håndverksrom og musikkrom. I tilknytning til skolen ligger også en rockecontainer, som er i flittig bruk på ettermiddag og kveldstid.

Rundt skolen er det jorder og skog, og selve lekeplassen er også delvis naturtomt. I tillegg har vi to ballbinger som er i daglig bruk.

Skolerute - fri fra undervisning

Skolerute 2018-2019     Søk om fri    

Virksomhetsplan Rønholt skole og SFO

Vi har utformet en ny virksomhetsplan for skoleåret 201/19. I denne planen finner du viktig informasjon om skolen.

Virksomhetsplan

Visjon og verdier

Åpner dører mot verden og fremtiden, med fokus på respekt, arbeidsglede og profesjonalitet.

Profil og satsningsområder

Rønholt skole er i likhet med de øvrige skolene i Bamble kommune, forpliktet til å følge felles kommunal strategi for grunnskolen. I løpet av de siste årene har skolene arbeidet med følgende utviklingsområder:

- Vurdering for læring
- Systematisk Observasjon av Lesing, SOL
- Ledelse på alle nivå

Les mer her

Skoleåret 2018-19 har vi et spesielt fokus på vurdering for læring. Blant annet skal alle lærere delta i et større utviklingsprogram i forhold til kollektiv kompetansebygging innenfor dette emnet. Dette setter vi selvsagt sammen med de tidligere satsingene på "Liv og røre" og respekt for regning. Med dette ønsker vi å ytterligere møte elevenes læringsutbytte.

Rønholt skole har i mange år hatt et særlig fokus på musikkfaget. Skolen har et rikholdig lager av utstyr innenfor musikk, en elevbedrift som rigger lys og lyd på oppdrag for lokale aktører, samt en utstrakt interesse for å spille i band blant elevene på U-trinnet. Musikkprofilen bidrar til at våre elever får mye øvelse og kompetanse i å stå på scenen, og formidle til et publikum.   

SFO

Kontaktperson: Anita Martine Engh - tlf: 35 96 57 80 - Direktenr. SFO: 481 64 938  -  Epost

Åpningstider:

  Mandag

  Tirsdag

  Onsdag

  Torsdag

  Fredag

   07.00-08.00  
           og
    13.30-16.30

   07.00-08.00  
           og
    13.30-16.30

   07.00-08.00  
           og
    13.30-16.30

   07.00-08.00
          og
   11.30-16.30

   07.00-08.00
          og
    10.30-16.30

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelser av plass

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må fra 2014 gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

  • Søknadsfristen er 01.03.2019.
  • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

SATSER FRA 1. JANUAR 2019

SFO 2019


Morgentilbud
(30%
, følger skoleruta)


To faste dager i uken
(40%)


Tre dager i uken, fleksibel ordning
(60%)

Fire faste dager i uken
(80%)


Fem dager i uken
(100%)

Opphold(+2,3%)

902

1204

1807

2408

3011

Kost(+1,8%)

 

86

125

170

213

Søskenmoderasjon (-35%)

-316

-421

-632

-843

-1054


Når det gjelder kommunens tilbud «tre dager per uke fleksibel ordning» (60%), så må foresatte avklare med skolens SFO-leder hvilke dager som skal være gjeldende.
Det er kun dette tilbudet som er fleksibelt på dager. I de øvrige tilbudene skal det avtales faste dager.

Nye endringer må avklares med SFO i rimelig tid.

Det tas forbehold om at prisene kan bli endret.

Dagbarnsplass kan ikke benyttes som fast ordning, kun ved akutte behov. Det gis søskenmoderasjon – for barn nr 2 betales det 35% avslag av gjeldende satser og for øvrige barn 50%.

SFO-plassen beholdes til og med endt 4. årstrinn eller til oppsigelse skjer skriftlig (elektronisk skjema) fra en av partene – 1. april for inneværende skoleår, og 1. juli for kommende skoleår.

 

 


Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (eng)

Bildegalleri

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 15. januar 2019