Bamble ungdomsskole


Foto: Jiri Havrann

Kontaktinformasjon

Adresse: Bamble ungdomsskole, Tønderveien 10 A, 3961 Stathelle
Telefon: 47657851
E-post: bambleungdomsskole@bamble.kommune.no

Rektor: Atle Rønning Kauppinen E-post Telefon: 46818179

Avdelingsleder 8. trinn: Nadia Marie Steinbrenner E-post Telefon: 98670023
Avdelingsleder 9. trinn:
 Sølvi Mari Johansen E-post Telefon: 41513553
Avdelingsleder 10. trinn: Maja Eriksen E-post Telefon: 48165099

Informasjon

Velkommen til Bamble ungdomsskole

Ansatte Bamble ungdomsskole

Kantine

Helsestasjon for ungdom

Skolerute / Fri fra skolen

Skolerute 2022-2023       Søk om fri

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende.

På Bamble ungdomsskole jobber vi med et trygt og inkluderende læringsmiljø, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Bamble ungdomsskole arbeider aktivt for dette. Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Handlingsveileder opplæringsloven 9A eleven sitt skolemiljø

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Meld mobbing

Viktige nettsider

Rådgivning

Vi tilbyr veiledning til alle elevene på 10. trinn på Bamble Ungdomsskole og vi er behjelpelig med søkeprosessen. Vi har også nær kontakt med inntak på fylkeskommunen og rådgiverne på de ulike Videregående skolene.

Kontaktinformasjon

Knut Fjellvang     E-post
Telefon: 95034265

Høgne Skøld        E-post
Telefon: 95034862

Åpningstid: 08.30 til 15.00

 

NYTTIGE LENKER

https://www.vilbli.no/nb/nb/no

https://utdanning.no/

https://foreldreveilederen.larvikskolen.no/

https://www.vtfk.no/meny/tjenester/opplaring-og-folkehelse/opplaring-i-skole/

https://www.vigo.no/vigo/servlet/vigo

Byggeprosjektet

Svømmehall

Svømmehall

Sist oppdatert: 28. september 2022