Overgang barnehage og skole/SFO

Overgangsrutiner barnehage - skole 

Skolestart 2021/2022

Oppstart for grunnskolen 
 

 Bamble ungdomsskole Tirsdag 17. august

Alle trinn

kl.08.30-14.55

Bussavgang hjem 15.05

 
 Rugtvedt skole Tirsdag 17. august

1.trinn kl.09.00- 10.40

2.-4.trinn kl. 08.15-10.40

5.-7.trinn kl. 08.15-13.25

 
 Langesund barneskole Tirsdag 17. august

1.trinn  Kl.  09.30 –12.20   

2-5.trinn  Kl. 08.40 – 12.20

6-7.trinn  Kl. 08.40 – 12.50

 
 Stathelle barneskole Tirsdag 17. august 1.trinn  kl. 09.00 – 12.00                                                            2.-7.trinn  kl. 08.30 – 13.30                                                             
 Rønholt skole Tirsdag 17. august
 

1.-4.trinn Kl. 08.00 – 13.00

5.-7.trinn 08.00 - 14.00

 
 Herre skole Tirsdag 17. august

1.trinn Kl. 09.30 - 13.00

2.- 4.trinn Kl. 08.30 - 13.00

5. – 7.trinn Kl. 08.30 - 14.15

 

 

Kulturskolen
Kulturskolen starter opp uke 35. Informasjon om undervisningstid får elevene direkte.

VIVA, Virksomhet for Innvandring, Voksenopplæring og Aktivisering
Ordinær oppstart 17.august. Begge avdelinger starter kl. 08.30.

Sist oppdatert: 21. desember 2021