Startskudd og startlån

Startlån kan være en mulighet dersom du har vanskeligheter med å få oppfylt boligdrømmen

Startlån kan være en mulighet dersom du har vanskeligheter med å få lån til bolig. Pr. i dag tar vi imot både elektronisk og papir søknad, men fra 1.10 vil vi ikke ta imot papirsøknader mer. Skjema fylles ut på Husbankens hjemmeside og sendes til din hjemkommune for behandling.

For mer informasjon se:

Husbanken

Sist oppdatert: 02. januar 2020