Stokkevannet barnehage

                                                      

Velkommen til Stokkevannet barnehage

Barnehagen åpnet i 2003 og har plass til 53  barn. Vi har 3 aldersinndelte avdelinger i barnehagen; Andungen (1-2 åringer), Beveren (2-3 åringer) og Gjedda (4-5 åringer).

Barnehagen ligger på Rugtvedt boligfelt i Bamble kommune. Åpningstidene våre er 06.45-16.45.

Vi har et stort og variert uteområde i barnehagen. Her kan barna få utfolde seg fysisk ved blant annet å klatre, sykle, huske, spille fotball/basket og ake. Barnehagen har et skogsområde innenfor gjerdet hvor vi blant annet har gapahuk, lekehytte og mulighet til å plukke bær på sommeren. De minste barna har et stort uteområde på baksiden av barnehagen som er spesielt tilpasset deres alder. Her er det klatrestativ, små husker, flere sandkasser og en liten akebakke på vinterstid.

Barnehagen har et flott nærmiljø med fine turmuligheter, både i skogen og nede ved Stokkevannet. Vi har kort vei til Rugtvedt skole hvor vi blant annet kan leke på fotballbanene, løpe på løpebanen og leke på uteområdet til skolen. Skolen gir oss også mulighet til å benytte gymsalen deres en gang i uken.

Kontaktinformasjon

Besøksadresse: Europaveien 147, 3962 Stathelle

Postadresse: Europaveien 147, 3962 Stathelle

Telefon: 35 97 65 60

E-post: stokkevannet.barnehage@bamble.kommune.no

Avdelinger:

Andungen: 455 07 786

Bevern: 455 07 784

Gjedda: 455 07 782

Slik er oppstart og tilvenning hos oss

I god tid før oppstart får dere en  invitasjon til et  for besøk i barnehagen sammen med barnet deres. Dere får da møte den ansatte som skal ha ansvar for oppstart i barnehagen og tid til å bli litt kjent. Dere får og  en omvisning i barnehagen.

Tilvenningen tilpasses det enkelte barns behov med en kort dag den første dagen .Det beregnes minimum 3 dager til tilvenning. Vi har erfaring med at det er godt for barnet å ikke ha for lange dager i barnehagen de første ukene.

Barnehagens egenart

Vårt hovedsatsningsområde er fysisk aktivitet.

Vi har erfart hvilken positiv betydning det har for barn å lære, oppleve og sanse gjennom bevegelse.

Målet vårt er at alle barna skal være i fysisk aktivitet hver dag.

For å oppnå dette bruker vi aktivt det flotte uteområdet vi har i og rundt barnehagen. Barnehagen har blant annet;

 • Kjøpt inn kiter som barna kan bruke sammen med voksne.
 • Faste turdager.
 • De store avdelingene har sykkeldager hvor barna kan ta med egen sykkel hjemmefra.
 • Vinterstid har vi en ski og akedag, og i mai har vi en aktivitetsdag - dette er dager hvor barna får prøve ut ulike fysiske aktiviteter.
 • Mulighet til å låne skolens gymsal.
 • Fotballbaner og løpebane i nærheten av barnehagen.
 • Tur med 4 åringene for å klatre i Skjærgårdshallen.

Vi tilrettelegger også for varierte fysiske aktiviteter inne, og har blant annet et fellesrom med klatrevegg. I denne klatreveggen får barna, helt fra de er små, prøve å ha på seg klatreutstyr og klatre. Inne har vi også;

 • Ribbevegg og klatrevegg  på fellesrommet.
 • Tjukkas.
 • Liten trampoline
 • Balansebommer.
 • Hinderløyper.
 • "Minirøris" - bevegelse til musikk.

Vi er med på et felles prosjekt i Bamble kommune som heter "Liv og røre". Prosjektet legger vekt på bevegelsesglede og matglede.

Vi er også besøksbarnehage for Liv og Røre i Vestfold og Telemark .Det innebærer at nye Liv og Røre kommuner kommer på en besøksdag på våren for å se hvordan vi arbeider.

Prosjektet skal bidra til bedre læring, trivsel og helse for barna.

Les gjerne mer om dette HER

Hver fredag har vi "Fiffen" aktivitet i barnehagen. Det betyr at en voksen, sammen med et barn, har ansvar for å sette igang en aktivitetslek ute. Hva disse aktivitetslekene inneholder varierer fra uke til uke, men målet vårt er at barna skal få oppleve fysisk aktivitet som noe positivt og lystbetont.

Barnehagen på sosiale medier

Facebook

Visjon

«VI SKAL GI HVERT ENKELT BARN TID, OMSORG OG RESPEKT»

Dette er barnehagens visjon som personalet hver dag jobber aktivt med å nå.

I vår barnehage skal enkeltbarnet føle at det blir sett og møtt for den de er. Vi skal passe på at vi gir alle barna tid og mulighet for voksenkontakt hver dag. Gjennom å være autoritative voksne, skal vi vise barna respekt og gi dem omsorg. Vårt mål er at barna skal føle seg verdsatt, inkludert og trygge i barnehagen.

Tid kan være å starte dagen rundt et bål i skogen en mørk november morgen.

Samarbeidsutvalg

S.U leder: Henriette Nilsen Langmyr

Su medlemmer: Hedvig Tangen Hansen , Kristin Eliassen og Marianne Bjerva .

Sekretær Su: Eva Solesvik (styrer)

Årsplan

Årsplan 2023-2024

Andre barnehager i Bamble

Rønholt barnehage

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Grasmyr naturbarnehage

Nustad barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Private barnehager

Sist oppdatert: 30. januar 2024