Falkåsen barnehage

Nyheter 

Om barnehagen

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage er en veletablert barnehage, med fire avdelinger fordelt på to hus.  Avdeling Lyngbakken ligger på Kjellestad vest og har 17 plasser fra 0 til 3 år. Hus og uteområde er tilpasset de yngste barna, og er en trygg base for de minste. Hovedhuset ligger sentralt på Stathelle, noen hundre meter overfor Brotorvet og BS-senteret. Her er det to avdelinger med til sammen 36 plasser for barn i aldersgruppen 3-6 år. Vår åpningstid er fra klokken 07.00 til kl. 16.45.      

Postadresse: Bamble kommune v/Falkåsen kunst og kulturbarnehage, Boks 80, 3993 Langesund

Les mer om barnehagens prosjekter og hverdagsliv her: BLOGG

Priser barnehage fra 1.1.2018

BARNEHAGE 2018

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold

1605

1896

2187

2478

2910

Kost (+2,1 %)

148

148

294

294

294

Tillegg for redusert plass

150

150

150

150

 

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

 

 

 

 

-873

Søskenmoderasjon (-50%) barn nr. 3

 

 

 

 

-1455

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Vår felles visjon er: ”Åpner dører for verden og framtida”.

I Falkåsen ser vi lek og læring som en helhet. Vi mener at kreative barn er gode problemløsere. Bak enhver utfordring finnes det uendelig med løsninger. I Falkåsen kunst- og kulturbarnehage åpner vi dørene for verden og framtida gjennom lek og læring i en kreativ hverdag.

Profil og satsningsområder

Kunst og kultur

Falkåsen er en kunst og kulturbarnehage. Hos oss er hverdagen preget av kreativt liv, lærende lek og lekende læring. Vi har fokus på musikk, dans, drama, forming og litteratur. Barna skal uttrykke seg og få inntrykk gjennom hele sanseapparatet .

Språk og bøker

Barna i vår barnehage skal møte god litteratur hver dag. Alle barn vil derfor bli lest for hver dag i barnehagen. Vi har også vårt eget barnehagebibliotek, hvor barna hver torsdag får låne med seg bøker hjem.

Digitale verktøy

Vi vil at barna i vår barnehage skal oppleve at kreativ bruk av digitale verktøy er en kilde til lek, kommunikasjon og innhenting av kunnskap.  Alle avdelinger har hver sin SMART-board, iPad og pc.

Strategidokument skoler og barnehager

De kommunale barnehagene og skolene i Bamble er opptatt av å skape en helhet og sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet. I strategidokumentet har vi valgt ut fem fokusområder som vi mener er vesentlige døråpnere for verden og framtida. Områdene er: Ledelse sosial kompetanse, fysisk aktivitet og helse, språk og lesing og vurdering for læring.

Være sammen

De kommunale barnehagene har valgt "Være Sammen-programmet" for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.»

Mat og måltider

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage har full kost. Barna får servert mat klokken 11.00 og klokken 14.00, og frokost til de som kommer før kl. 08.30. Hver fredag har vi varmmat. Vi ønsker å være en helsefremmende barnehage, og legger stor vekt på å tilegne barna sunne matvaner. Vi er også en «Fiskesprell» og «Fem om dagen» barnehage. 

Les mer om prosjektene på: Fiskesprell og Fem om dagen

Barnehagens aktivitetskalender

Barnehagens aktivitetskalender

Bildegalleri

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass for inneværende år     Søk barnehageplass for 2017/2018

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan

Andre kommunale planer

Strategidokument for skoler og kommunale barnehager i Bamble kommune

Vedtekter for kommunale barnehager

Kvalitetssikring språk

IKT plan

Andre kommunale barnehager

Grasmyr barnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Sist oppdatert: 24. oktober 2018

Besøksadresse:

Falkåsveien 14
3960 Stathelle

Posadresse:


Kontaktperson: Hanne Enger

Tittel: Styrer

Falkåsen barnehage

Besøksadresse:

Falkåsveien 14
3960 Stathelle

Telefon: 35 97 64 01

Kontaktperson: Hanne Enger

Tittel: Styrer

Telefon: 35 97 64 01