Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Velkommen til Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage er en veletablert barnehage, med fire avdelinger fordelt på to hus.  Avdeling Lyngbakken ligger på Kjellestad vest og har 17 plasser fra 0 til 3 år. Hus og uteområde er tilpasset de yngste barna, og er en trygg base for de minste. Hovedhuset ligger sentralt på Stathelle, noen hundre meter overfor Brotorvet og BS-senteret. Her er det to avdelinger med til sammen 36 plasser for barn i aldersgruppen 3-6 år.

Kosthold

Barnehagen har full kost, så barna slipper å ha med matpakker. Barna får servert tre måltider om dagen, med brød/knekkebrød, variert pålegg, frukt og grønt, eventuelt havregrøt. En dag i uka serverer vi et varmt måltid. Barnehagen er en Fiskesprell- og 5-om-dagen-barnehage, og følger nasjonale retningslinjer for mat og måltider. Vi vektlegger at måltidene skal være fylt med humor, gode samtaler og fellesskapsfølelse

Åpningstider: 07.00-16.45   

Kontaktinformasjon

Styrer: Hanne Enger

Besøksadresse: Falkåsveien 14, 3960 Stathelle

Postadresse: Bamble kommune v/Falkåsen kunst og kulturbarnehage, Boks 80, 3993 Langesund

Telefon: 35 97 64 00 

E-post: postmottak@bamble.kommune.no

Fakta om barnehagen vår

Redusert foreldrebetaling

 

Slik er oppstart og tilvenning hos oss

En god tilvenning i barnehagen er viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag. Våren før oppstart har vi foreldremøte for foreldre/foresatte som har barn som skal begynne i barnehagen til høsten. Målet her er å gi informasjon om barnehagen og oppstart, samt stille spørsmål, avtale oppstartsdatoer og bli kjent. For at barnehagen skal føles som et trygt sted å være for barna, må barn få tid til å venne seg til alt det nye. Barnet vil den første dagen bli møtt av sin primærkontakt, som vil være både barnets og foreldrenes tilknytningsperson gjennom barnehageåret. Foreldrene må regne med minimum tre dagers tilvenningsperiode. I løpet av barnets tre første dager i barnehagen vil vi ha en oppstartsamtale med foreldrene. Barnehagen bruker bok og sang som overgangsobjekt.

Barnehagens egenart

Kunst og kultur

Falkåsen har en kunst- og kulturprofil, og er en arena som fremmer lek, fantasi og kunnskap. Dette innebærer at vi har stort fokus på musikk, dans, drama, forming og litteratur, og at barna skal få uttrykke seg og få inntrykk gjennom hele sanseapparatet. Barnehagen henter jevnlig inn kunstnere og andre fagpersoner for at barn og personal skal få felles inspirasjon til å etablere møteplasser for å skape, sanse, leke og lære sammen.

Barnehagen har Telemarks eneste barnehagebibliotek, hvor barna får låne bøker hjem en gang i uken. Vi er også en Syngende barnehage, noe som betyr at personalet kontinuerlig får materiell, inspirasjon og kursing for å fremme sang- og musikkglede i hverdagen.

Kreative barn er gode problemløsere – bak enhver utfordring finnes uendelig med løsninger.

Barnehagen på sosiale medier

Les mer om barnehagens prosjekter og hverdagsliv her:

BLOGG

Facebook

Instragram

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Vår felles visjon er: ”Åpner dører for verden og framtida”.

I Falkåsen ser vi lek og læring som en helhet. Vi mener at kreative barn er gode problemløsere. Bak enhver utfordring finnes det uendelig med løsninger. I Falkåsen kunst- og kulturbarnehage åpner vi dørene for verden og framtida gjennom lek og læring i en kreativ hverdag.

Samarbeidsutvalg

Emily Stensen-Christensen, leder

Anette Lund Reinholdsen, foreldrerepresentant 

Erin Curtin, foreldrerepresentant 

Jeanette Olsen, ansattrepresentant 

Ida Trosby Wormdahl, ansattrepresentant 

Gro Nordengen Botten, ansattrepresentant 

Cecilie Sørensen, politikerrepresentant

Styrer er sekretær

Årsplan

Årsplan 2023 -2024

Rekomp

Regional ordning for kompetanseutvikling (REKOMP) har som mål å sikre alle barn et barnehagetilbud av høy kvalitet, samt sikre implementeringen av rammeplanen. I år er satsningsområde for barnehagene i Bamble kommune LEK OG INKLUDERING. Det er utarbeidet en kompetanseplan for barnehagene som har som intensjon å bidra til at det jobbes målrettet med kompetansebygging for å sikre god kvalitet for alle barn i kommunen, og hver barnehage har laget sin egen kompetanseplan med målsettinger og tiltak.

Plan for kompetanseutvikling

Andre barnehager i Bamble

Grasmyr naturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Stokkevannet barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Private barnehager

Sist oppdatert: 16. januar 2024