Sundby barnehage

Nyheter 

Om barnehagen

Sundby barnehage har til sammen 50 plasser fra 0-6 år fordelt på 3 avdelinger. Sundby barnehage har naturen tett på, med både skogen og Dammane som innbyr til mye utforsking og gir fine turmuligheter. Bamble helsehus er vår nærmeste nabo, og vi har et fint samarbeid med noen felles tradisjoner.

Vår åpningstid er fra kl. 07.00 - 16.45.

Barnehagens prosjekter og hverdagsliv - BLOGG 

Priser barnehage fra 1.1.2018

BARNEHAGE 2018

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold

1605

1896

2187

2478

2910

Kost (+2,1 %)

148

148

294

294

294

Tillegg for redusert plass

150

150

150

150

 

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

 

 

 

 

-873

Søskenmoderasjon (-50%) barn nr. 3

 

 

 

 

-1455

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Vår felles visjon er: VI ÅPNER DØRER FOR VERDEN OG FRAMTIDA

Barnehagen er med på å åpne dører for barna ved å hjelpe dem til å tro på egne ferdigheter og læring, hjelpe dem til å kjenne tilhørighet og til å se at de har en viktig stemme inn i fellesskapet.

Sundby barnehage sin visjon: VI SETTER SPOR

Vi setter ut spor for å vekke nysgjerrighet, refleksjon og inspirasjon til lek.
Vi bruker 100 språk, hundre ulike uttrykksmåter. Vi gir barna inntrykk som blir til uttrykk.
Vi er varme og tydelige voksne som setter spor hos barna
Vi setter spor i nærmiljøet
Barna setter spor etter seg

Profil og satsningsområde

I Sundby barnehage har vi latt oss inspirere av Reggio Emilia-filosofien fra Italia. Vi vil være en barnehage for hele mennesket, hvor barnet kan bruke alle sine uttrykksmåter og hvor kreativitet og glede setter spor hos barnet.

Vi har valgt ut tre fokusområder fra Reggio Emilia-filosofien. Personalet har et barnesyn som sier at barnet selv er byggeren av egen kunnskap. Det fysiske miljøet i barnehagen er å regne som den tredje pedagog. Miljøet preges av tilgjengelighet, utfordring, utforsking og eksperimentering. Vi dokumenterer barnas hverdag, en dokumentasjon som fører til refleksjon både hos barn og voksne. Fra dekorasjon til refleksjon.

Strategidokument skoler og barnehager

De kommunale barnehagene og skolene i Bamble er opptatt av å skape en helhet og sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet. I strategidokumentet har vi valgt ut fem fokusområder som vi mener er vesentlige døråpnere for verden og framtida. Områdene er: Ledelse sosial kompetanse, fysisk aktivitet og helse, språk og lesing og vurdering for læring.

Være sammen

De kommunale barnehagene har valgt Være Sammen-programmet for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.»

Mat og måltider

Sundby barnehage har full kost. Det vil si at barna kan få tre måltider om dagen. Ferskt brød kommer fra bakeren hver dag. Varm mat får barna hver onsdag, og frukt får de hver dag. Melk og vann er drikke til maten. Vi vektlegger måltider hvor gode vaner etableres, og det er fokus på inkluderende dialog rundt bordet. Sundby barnehage er en «fiskesprell og fem om dagen barnehage» hvor målsettingen er at fisk og annen sjømat, samt frukt og grønt, skal inngå i det daglige mattilbudet. Les mer om prosjektene på: Fiskesprell   og  Fem om dagen.

Barnehagens aktivitetskalender

Barnehagens aktivitetskalender

Bildegalleri

Søk barnehageplass

Virksomhetsplan

Virksomhetsplan 2018/2019

Andre kommunale planer

Andre kommunale barnehager:

Falkåsen barnehage

Grasmyr barnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Uksodden barnehage 

Sist oppdatert: 25. september 2018
Sundby barnehage

Besøksadresse:

Sykehjemsveien 2
3960 Stathelle

Telefon: 35 97 26 19

Kontaktperson: Gunn Walle

Tittel: Styrer

Telefon: 35 97 26 19