Uksodden barnehage

Årsplan tegning - Uksodden

Uksodden barnehage er en 3-avdelingsbarnehage, som ligger på Herre. Vi har 14 plasser for barn under 3 år, og 36 plasser for barn over 3 år. Barnehagen har et stort uteområde med utfordringer for alle aldersgrupper. Den ligger i naturskjønne omgivelser med skogen som nærmeste nabo, og der har vi ei lita hytte som blir benyttet ofte.

Barnehagens åpningstid er fra 07.00 - 16.30.

Postadresse; Bamble kommune v/ Uksodden barnehage, Postboks 80, 3993 Langesund.

Informasjonsbrosjyre

Priser barnehage fra 1.1.2018

BARNEHAGE 2018

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold

1605

1896

2187

2478

2910

Kost (+2,1 %)

148

148

294

294

294

Tillegg for redusert plass

150

150

150

150

 

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

 

 

 

 

-873

Søskenmoderasjon (-50%) barn nr. 3

 

 

 

 

-1455

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Vår felles visjon er: ”Åpner dører for verden og framtida”.

I Uksodden barnehage skal barn og foresatte bli møtt av voksne som fokuserer på barnas og sine egne ressurser, som ser det unike i hvert barn, deres kompetanser og potensial.

Barnehagens visjon er; «Mulighetenes barnehage – åpner dører mot verden og framtida».

Profil og satsningsområder

Vi har en naturprofil med fokus på oppdagelsesglede, lekende læring, nysgjerrighet og kreativitet hos barn og voksne i et sosialt felleskap. Gjennom flere år har vi opparbeidet en kultur, hvor naturen og nærmiljøet som leke- og læringsarena har vært et utgangspunkt for vår planlegging og tilrettelegging av barnas hverdag. Naturen har utfordringer for alle, og serverer et mangfold av opplevelser, oppdagelser og muligheter hvor hele kroppen og alle sanser kan tas i bruk.

Strategidokument skoler og barnehager

De kommunale barnehagene og skolene i Bamble er opptatt av å skape en helhet og sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet. I strategidokumentet har vi valgt ut fem fokusområder som vi mener er vesentlige døråpnere for verden og framtida. Områdene er: Ledelse sosial kompetanse, fysisk aktivitet og helse, språk og lesing og vurdering for læring.

Være sammen

De kommunale barnehagene har valgt Være Sammen-programmet for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse. Kjernekomponentene i programmet er tidlig innsats, sosial kompetanse, autoritative voksne, implementering og håndtering av utfordrende atferd. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.»

Mat og måltider

Uksodden barnehage har full kost. Barna får servert mat klokken 11.00 og klokken 14.00, og frokost til de som kommer før kl. 08.30. Vi lager mat sammen med barna på tur, både varm mat og smøremåltid. Vi ønsker å være en helsefremmende barnehage, og legger stor vekt på å tilegne barna sunne matvaner. Vi er en «Fiskesprell» og det kan det leses mer om her.

Fiskesprell

Barnehagens aktivitetskalender

Barnehagens aktivitetskalender

Bildegalleri

Søk barnehageplass

 

Planer

Årsplan 2017-2018          Aktivitetsplan 2017-2018

Andre kommunale planer

Andre kommunale barnehager

Falkåsen barnehage

Grasmyr barnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Sist oppdatert: 05. mars 2018
Uksodden barnehage

Besøksadresse:

Strandvn 6
3965 Herre

Telefon: 35 96 64 31

Kontaktperson: Ingun Lie Nordheim

Tittel: Styrer

Telefon: 35 96 64 31