Grasmyr barnehage

Nyheter

Se ny dronefilm av barnehagen

Om barnehagen

Grasmyr naturbarnehage har 5 barnegrupper med åpningstid fra kl. 07.00 til kl. 16.45. Barnehagen ligger sentralt på Grasmyr med skogen både innenfor og utenfor gjerdet. Vårt fantastiske uteområde innbyr til allsidig aktivitet og lek til alle årstider. Barnehagen har et moderne bygg delt inn i stor og liten base. Hver enkelt base er igjen delt inn i mindre grupper. På den måten sikrer vi at hvert enkelt barn opplever nærhet og trygghet til de voksne. Barnehagen har også en utegruppe med en egen hytte inne i skogen. Her får barna oppleve naturen og dens liv på nært hold.

Barnehagens prosjekter og hverdagsliv - BLOGG

Priser barnehage fra 1.1.2018

BARNEHAGE 2018

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold

1605

1896

2187

2478

2910

Kost (+2,1 %)

148

148

294

294

294

Tillegg for redusert plass

150

150

150

150

 

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

 

 

 

 

-873

Søskenmoderasjon (-50%) barn nr. 3

 

 

 

 

-1455

Visjon

Åpner dører mot verden og framtida - Mangfold og muligheter
Barnehagen vår er stor og representerer en variasjon i miljø og mennesker – små og store. Vi verdsetter mangfoldet gjennom å ta i bruk et variert nærmiljø og tilby ulike aktiviteter.  Vi ser muligheter framfor begrensninger. Her skal små og store få muligheten til å «blomstre» ut fra egne forutsetninger.

Profil og satsningsområder

Barnehagens egenart: “Opplevelser i naturen gir næring til lek og læring”. I Grasmyr naturbarnehage møter barn en hverdag med fokus på gode opplevelser, lek og læring ute i naturen.  Naturen innbyr til aktivitet, utfordringer, opplevelser og spenning. Forskning viser at barn som er mye ute i naturen, får økt velvære og bedre selvfølelse, noe som medfører økt læringsevne. Samtidig innbyr naturen til en fantasifull lek og samarbeid som er positivt for utvikling av barns sosiale kompetanse. I barnehagen vil barna møte nysgjerrige og medforskende voksne som er tilstede sammen med barna.

Strategidokument skoler og kommunale barnehager

De kommunale barnehagene og skolene i Bamble er opptatt av å skape en helhet og sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet. I strategidokumentet har vi valgt ut fem fokusområder som vi mener er vesentlige døråpnere for verden og framtida. Områdene er: Ledelse sosial kompetanse, fysisk aktivitet og helse, språk og lesing og vurdering for læring.

Være sammen

De kommunale barnehagene har valgt Være Sammen-programmet for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.»

Mat og måltider

Grasmyr naturbarnehage har full kost. Det vil si at barna kan få tre måltider om dagen. Ferskt brød kommer fra bakeren hver dag. Varm mat får barna hver onsdag og frukt får de hver dag. Melk og vann er drikke til maten. Vi vektlegger måltider hvor gode vaner etableres, og det er fokus på inkluderende dialog rundt bordet. Grasmyr naturbarnehage er en «fiskesprell» barnehage hvor målsettingen er at fisk og annen sjømat, samt frukt og grønt skal inngå i det daglige mattilbudet i barnehagen.

Les mer om prosjektene på: Fiskesprell

Bildegalleri

Søk barnehageplass

Årsplan

Årsplan 2018 - 2019

Andre kommunale planer

Andre kommunale barnehager

Falkåsen barnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Sist oppdatert: 29. august 2018
Gramyr barnehage

Besøksadresse:

Tønderveien 1
3960 Stathelle

Posadresse:

Bamble kommune v/Grasmyr, PB 80
3993 Langesund

Telefon: 35 96 59 20

Kontaktperson: Marit Nikolaisen

Tittel: Styrer

Telefon: 35 96 59 20