Grasmyr naturbarnehage

Tønderveien 11, 3960 Stathelle

Nyheter

Introduksjonsfilm - Ledig stilling - Barnehagelærer

Se ny dronefilm av barnehagen

Om barnehagen

Grasmyr naturbarnehage i Bamble kommune ligger sentralt på Grasmyr med skogen som nærmeste nabo. Vi har fire grupper fordelt på ca. 60 barn. Det fantastiske uteområdet vårt - både innenfor og utenfor gjerdet - er til stor inspirasjon for lek og læring for liten og stor året rundt. Og 200 meter utenfor gjerdet ligger Skogshytta vår - en plass vi tilbringer mye tid.

Barnehagen vår er inspirert av eventyret om Skinnvotten, og gruppenavnene er hentet ut fra dyrene i eventyret. Barnehagen har et moderne bygg delt inn i stor og liten base. Hver enkelt base er igjen delt inn i mindre grupper.

Vi har en naturprofil og jobber stadig med å utvikle denne. Uteområdet er preget av naturen, vi holder til rett ved skogen (vi har også skog på uteområdet), og vi arbeider med å både dra naturen inn, og det vi gjør inne - ut.

Inspirasjonspedagogene

Vi er barnehagen bak kontoen Inspirasjonspedagogene. Tanken vår er at vi ønsker å nå ut til foresatte både i barnehagen vår, men også over hele landet. Her publiserer vi innhold som går på pedagogikk, og hvordan og hvorfor gjøre ting sammen med barna. Vi ønsker å støtte, inspirere og veilede dere som er i kontakt med barn - uansett alder.

Søk oss gjerne opp på Instagram

Inspirasjonspedagogene

 

Vi skriver også en blogg fra vår hverdag i barnehagen som vi jevnlig publiserer innhold på:

Barnehagens prosjekter og hverdagsliv - BLOGG

Ellers er vi også på Facebook:

Grasmyr naturbarnehage - Facebook

 

Priser barnehage fra 1.1.2019

Visjon

Åpner dører mot verden og framtida - Mangfold og muligheter
Barnehagen vår er stor og representerer en variasjon i miljø og mennesker – små og store. Vi verdsetter mangfoldet gjennom å ta i bruk et variert nærmiljø og tilby ulike aktiviteter.  Vi ser muligheter framfor begrensninger. Her skal små og store få muligheten til å «blomstre» ut fra egne forutsetninger.

Profil og satsningsområder

Barnehagens egenart: “Opplevelser i naturen gir næring til lek og læring”. I Grasmyr naturbarnehage møter barn en hverdag med fokus på gode opplevelser, lek og læring ute i naturen.  Naturen innbyr til aktivitet, utfordringer, opplevelser og spenning. Forskning viser at barn som er mye ute i naturen, får økt velvære og bedre selvfølelse, noe som medfører økt læringsevne. Samtidig innbyr naturen til en fantasifull lek og samarbeid som er positivt for utvikling av barns sosiale kompetanse. I barnehagen vil barna møte nysgjerrige og medforskende voksne som er tilstede sammen med barna.

Strategidokument skoler og kommunale barnehager

De kommunale barnehagene og skolene i Bamble er opptatt av å skape en helhet og sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet. I strategidokumentet har vi valgt ut fem fokusområder som vi mener er vesentlige døråpnere for verden og framtida. Områdene er: Ledelse sosial kompetanse, fysisk aktivitet og helse, språk og lesing og vurdering for læring.

Være sammen

De kommunale barnehagene har valgt Være Sammen-programmet for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.»

Liv og røre i Bamblebarnehagen

Barnehagene i Bamble har over mange år hatt et ekstra fokus på fysisk aktivitet og kosthold. Dette har blitt satt i system, og barnehagene høster lovord fra blant annet Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet. Skolene i Bamble jobber også systematisk med dette arbeidet gjennom et samarbeidsprosjekt med Telemarks fylkeskommune - Liv og røre. For å gjøre det enkelt og synliggjøre en rød tråd på dette viktige området, kaller vi det også Liv og røre i barnehagene våre.

Fysisk aktivitet

Vi arbeider med "Liv og Røre", hvor vi utforsker hva vi kan gjøre knyttet til både fysisk aktivitet og mat.
Du kan lese mer om "Liv og Røre" og hvordan vi jobber med det i Bamble kommune her: Liv og røre

Mat og måltider

Grasmyr naturbarnehage har full kost. Det vil si at barna kan få tre måltider om dagen. Ferskt brød kommer fra bakeren hver dag. Vi serverer både varmmat, frukt og grønt. Melk og vann er drikke til maten. Vi vektlegger måltider hvor gode vaner etableres, og det er fokus på inkluderende dialog rundt bordet. Grasmyr naturbarnehage er en «fiskesprell» barnehage hvor målsettingen er at fisk og annen sjømat, samt frukt og grønt skal inngå i det daglige mattilbudet i barnehagen.

Les mer om prosjektene på: Fiskesprell

Bildegalleri

Søk barnehageplass

Søk barnehageplass for 2019 - 2020 (F.o.m 1.februar 2019)

Årsplan

Årsplan 2018 - 2019

Andre kommunale planer

Andre kommunale barnehager

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Sist oppdatert: 28. august 2019