Rønholt barnehage

Nyheter 

Om barnehagen

Rønholt barnehage er en basebarnehage med barn fra 0-6 år, med 36 plasser over 3 år og 14 plasser under 3 år. Vi holder til i flotte, nye lokaler ved Rønholthallen. Vi har et spennende uteområde og store og varierte skogsområder i umiddelbar nærhet. I gangavstand har vi både gapahuk, leirplasser i skogen, stor akebakke og lekeplass. Skole, SFO og den nye idrettshallen er i direkte tilknytning til barnehagen. Vår åpningstid er 07.00 – 17.00.

Postadresse: Bamble kommune v/ Rønholt barnehage, Boks 80, 3993 Langesund

Priser barnehage fra 1.1.2018

BARNEHAGE 2018

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold

1605

1896

2187

2478

2910

Kost (+2,1 %)

148

148

294

294

294

Tillegg for redusert plass

150

150

150

150

 

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

 

 

 

 

-873

Søskenmoderasjon (-50%) barn nr. 3

 

 

 

 

-1455

Visjon

De kommunale barnehagene og grunnskolene i Bamble er opptatt av å skape et helhetlig oppvekstmiljø for barn og unge i kommunen. Vår felles visjon er: «Åpner dører for verden og framtida».

Rønholt barnehage jobber etter slagordet «Vi kan, vi vil, vi gjør!» Læring, mestring og glede i hverdagen.

Profil og satsningsområder

Barnehagens egenart

Barn i Rønholt barnehage skal få muligheten til å være mye ute og vi legger til rette for mye fysisk aktivitet. Vi har fokus på oppdagelsesglede, lekende læring, nysgjerrighet og kreativitet hos barn og voksne i et sosialt felleskap med mye humor og glede. Vi skal forske og undre oss sammen med barna og stimulere til begeistring og glede med å utforske naturen og nærmiljøet.

Rønholt barnehage har en flott beliggenhet med skogen og idrettshallen som nærmeste nabo. Ved å bruke idrettshallen aktivt vil vi introdusere barna for ulike ball aktiviteter, klatring, turning, dans og lignende. Nærmiljøet brukes aktiv og som bondevenn vil barna få mulighet til å være med i unike læringsmiljøer.

"Livet er som å sykle. For å holde balansen må du fortsette å bevege deg" - Albert Einstein

Strategidokument skoler og barnehager

De kommunale barnehagene og skolene i Bamble er opptatt av å skape en helhet og sammenheng for barn og unge i hele opplæringsløpet. I strategidokumentet har vi valgt ut fem fokusområder som vi mener er vesentlige døråpnere for verden og framtida. Områdene er: Ledelse sosial kompetanse, fysisk aktivitet og helse, språk og lesing og vurdering for læring.

Være sammen

De kommunale barnehagene har valgt Være Sammen-programmet for å jobbe helhetlig, systematisk og langsiktig med utvikling av sosial kompetanse. Bamblebarnehagenes felles målsetning er: «Barnehagen er en engasjerende, varm og tydelig læringsarena der alle byr på seg selv og gir plass til andre.»

Mat og måltider

Rønholt barnehage er «Fiskesprell» og «Mer»- barnehage. Barna får frukt eller grønnsaker hver dag, og vi tilbyr melk eller vann til alle måltider. I Rønholt er det full kost og fokuset er på sunne holdninger til mat og valg av sunn mat.

Fiskesprell

Barnehagens aktivitetskalender

Bildegalleri

Søk barnehageplass

Årsplan

Årsplan

Andre kommunale planer

Andre kommunale barnehager

Falkåsen barnehage

Grasmyr barnehage

Nustad barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage

Sist oppdatert: 31. januar 2018
Rønholt barnehage

Besøksadresse:

Rønholtveien 71
3960 Stathelle

Posadresse:


Telefon: 35 96 57 95

Kontaktperson: Astrid Halvorsen

Tittel: Styrer

Telefon: 35 96 57 95