Feil og mangler på veg og gatelys

Vedlikehold 

Bamble kommune har satt bort vedlikeholdet av gatebelysningen i kommunen til Skagerak Energi AS.

Feil eller mangler 

Feil eller mangler på gatelys må derfor IKKE meldes til kommunen, men til Skagerak Energi.

Telefon: 815 33 933 eller

Feilmelding

Sist oppdatert: 15. desember 2014