Rugtvedt skole

Nyheter          Fronter

Informasjon om skolen

Rugtvedt skole har omtrent 290 elever, fordelt på 1. – 10. trinn.

Skolen består av tre bygg. Det er gymnastikksal, ett bygg til barnetrinnet og ett bygg til ungdomstrinnet. I tilknytning til skolens uteområde har vi et stort idrettsanlegg med gressbane, kunstgressbane, klatrestativ og ballbinge. Vi har et stort uteområde med nærhet til fine turområder.

Informasjonshefte 2016 - 2017

Les mer her

Rugtvedt skole ligger i Bamble kommune, litt sør for Grenlandsbrua, der hvor den gamle og nye E-18 møtes. Skolen vår ligger litt landlig, men er omsluttet av boligfelt. Våre elever kommer fra disse tettbygde boligfeltene og fra landsbygda, og representerer således ulike oppvekstmiljøer og erfaringer.

Fra Rugtvedt er det korte avstander til badeplasser ved sjøen eller i ferskvann. På andre siden av tunellen ligger Stathelle, og bare 10 minutter unna ligger Langesund sentrum.

Læringsmiljø

Skolen jobber aktivt for et godt læringsmiljø og har høyt fokus på læring. Rugtvedt skole har gjennom flere år jobbet godt med elevrådsarbeid. Vi har et aktivt og engasjert elevråd, som er opptatt av og jobber for et godt skole- og læringsmiljø. Skolen vant kvalitetsprisen i Bamble kommune 2012 – 13 for dette arbeidet.

Skolene i Bamble kommune skal jobbe med skoleutviklingsprogrammet RESPEKT fra skoleåret 2014 – 2016. Målet med RESPEKT er å forbedre skolens faglige og sosiale læringsmiljø ved å forebygge og redusere atferdsproblemer. Prinsippet i RESPEKT er å oppnå målbar endring i elevatferd gjennom å utvikle ansattes og ledelsens handlingskompetanse.

Nullmobbing 

Hva er nullmobbing.no?

Nullmobbing.no er ei nettside om mobbing for barn, unge og foreldre.

Det er Utdanningsdirektoratet som står bak nettsida

     nullmobbing - gul

Skolerute / Fri fra skolen

Permisjonsreglement     Skolerute 2016 - 2017     Søk om fri

Paletten

Innføringsavdelingen for flerspråklige elver har sitt tilhold på Rugtvedt skole. Avdelingen har ca. 25 elever som kommer fra de ulike nærskolene i hele kommunen. Innføringstilbudet er et delt tilbud. Det betyr at elevene får sin norskopplæring i avdelingen tre dager i uken, de øvrige dagene er de på sin nærskole. Kommunens tospråklige lærere har også sin base tilknyttet Paletten.
Fra skoleåret 2014/2015 er Paletten fokusvirksomhet i regi av NAFO (Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring).

SFO - Skolefritidsordningen

SFO-leder: Trude Berg Jacobsen

Telefon: 35 96 57 55

Åpningstider: 07:15 - 16:45

På Rugtvedt SFO ser vi på barndommen som en svært viktig livsfase for mennesker. Mye av grunnlaget for læring og utvikling legges i denne perioden. For at denne utviklingen skal bli best mulig, er det viktig at barna opplever nærhet og omsorg. Vi ønsker å gi barna oppmerksomhet, vise dem at vi ser, hører og setter pris på dem. 

SFO- innmeldinger, endringer og oppsigelse av plass

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må fra 2014 gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

  • Søknadsfristen er 01.03.2017.
  • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

SFO 2017

30% *

60%

100%

Opphold

860

1721

2867

Kost (+2,1 %)

 

119

202

Søskenmoderasjon (-35%)

-301

-602

-1003


Vedtekter SFO
     Vedtekter SFO (eng)

Utviklingsarbeid 2016-2017

Respektprogrammet

Utvalg

FAU og foreldrene er viktige medspillere for et godt læringsmiljø og oppvekstmiljø på Rugtvedt skole. FAU skal:           

  • fremme fellesinteressene til foreldrene
  • medvirke til at foreldre tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt skolemiljø
  • bidra til et godt samarbeid mellom hjem og skole
  • legge til rette for positiv utvikling hos elevene
  • skape kontakt mellom skolen og nærmiljøet

Les mer her

Andre kommunale skoler

Rønholt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Herre skole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 15. februar 2017
Rugtvedt skole

Besøksadresse:

Herreveien 2
3960 Stathelle

Posadresse:


Telefon: 35 96 57 50

Kontaktperson: Atle Rønning Kauppinen

Tittel: Rektor

Telefon: 35 96 57 52