Veiledning og skjema

Har du problemer med iPaden?

Ring ITG helpdesk på tlf. 35 58 13 12  

Brukerveiledninger

Bruk av iPad for politikere

Brukerveiledning Visma Expense

Forslagstyper

Møtegodtgjørelse og andre utbetalinger

Møtegodtgjørelse utbetales fortløpende. Folkevalgte som har kommunal iPad skal melde dette inn via Visma Expence. Se brukerveiledning. Møtegodtgjørelse skal meldes inn etter hvert møte. Folkevalgte som ikke har kommunal iPad må fylle ut et skjema i papir og levere til politisk sekretær etter møtet. Det er ulike satser for ulike utvalg. Se brukerveiledning for Visma Expence eller «Reglement for folkevalgte organer og delegasjon i Bamble kommune» for å finne riktige satser.

Skjema for møtegodtgjørelse

Satser for møtegodtgjørelse

Egenerklæring vedrørende tapt arbeidsfortjeneste

Erstatning barnepass

Reiseregning for nedlasting

Ofte stilte spørsmål

Hva gjør jeg hvis iPaden "låser" seg?

Se svaret

Begynner iPad å bli treig?

Se svaret

Sist oppdatert: 09. april 2024