Herre skole

Postadresse: Postboks 80, 3993 Langesund

Hold av 11.06.2019 til Skolens ettermiddag.  

Planleggingsdag 14.01.19

Informasjon om skolen

Herre skole er en 1-10 skole med skolefritidsordning (SFO). Elevtallet skoleåret 2018/19 er ved oppstart 156.

Ansatte på skolen: 15 lærere og 4 fagarbeidere,  merkantil, rektor,  inspektør,  SFO-leder,  fremmedspråklig lærer.

Andre ansatte: miljøterapeut, miljøarbeider, helsesøster, vaktmester, miljøservicemedarbeidere.

Historie - lokaliteter

Skolen er bygd i flere byggetrinn, og det eldste undervisningsrommet er fra 1953. Grunnet nedgang i elev- og klassetall, har vi god plass. Vi har forholdsvis ny gymsal og ungdomsklubblokaler som brukes både på dag- og kveldstid. Sfo holder til i fine lokaler i skolens bygningsmasse. Vi har også valgt å ta i bruk det nedlagte folkebiblioteket i skolebygget og bruker dette til skolebibliotek.

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med mange flotte og interessante ekskursjonsmuligheter, og alle lærere og sfo-ansatte oppfordres til å bruke nærmiljøet i undervisnings- og tursammenheng. Herre-elva ga tidlig opphav til industri på stedet, og det finnes en rekke historiske kulturminner rett i nærheten av skolen. Herrevassdraget gir gode muligheter til å benytte uteskole i undervisningen. Vi disponerer både egne kanoer, gapahuk og lavvo og kan derfor lett benytte oss av de turmulighetene som finnes. Vi har både skaterampe, sandvolleyballbane, grusbane og lekeplass i tilknytning til skolen.

Virksomhetsplan 2018-19

Virksomhetsplan

Organisasjonskart

Nyttige telefonnr. og mailadresser

Liv og røre

Skolerute / Fri fra undervisning / Bamble kommune's skjema

Skolerute 2018 - 2019

Søk om fri 

Elektroniske skjema

 

Foreldreinfo 2018/19

Foreldreinfo. nr. 01 - 2018-19 

Foreldreinfo. nr. 02 - 2018-19

Foreldreinfo nr. 03 - 2018-19

Fra helsesøster

HPV- vaksinen          HPV- film

Råd og utvalg

Elevrådet

Elevråd 2018-19 

Foreldrerådets ArbeidsUtvalg – FAU

FAU 2018-19

Møtereferat 10.09.18

Møtefeferat 29.10.19

SamarbeidsUtvalget – SU

SU 2018-19

Møtereferat 10.09.18

Møtereferat 29.10.18

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Herre skole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Herre skole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Hva skal skolen gjøre - Handlingsveileder trygt og godt læringsmiljø

Secundus

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Varslingsskjema til rektor     Meld mobbing

Viktige nettsider

Handlingsplan

 

KANTINE                       

Meny uke 48                          

 

 

Fronter

 

SFO

Ranselpost høst 18                                                   Meny høst 18

                                                                                           Mat og måltider i SFO

Velkommen til nytt SFO år                                          Meny uke 34 SFO            Meny uke 43 SFO

Informasjon oktober/november                                   Meny  uke 35 SFO           Meny uke 44 SFO

Informasjon november/desember                               Meny uke 36 SFO             Meny uke 45 SFO

                                                                                           Meny uke 37 SFO                           Meny uke 46 SFO

                                                                                           Meny uke 38 SFO                           Meny uke 47 SFO

                                                                                           Meny uke 39 SFO                           Meny uke 48 SFO

                                                                                           Meny uke 40 SFO                          Meny uke 49 SFO

                                                                                           Meny uke 41 SFO                          Meny uke 50 SFO

                                                                                           Meny uke 42 SFO

 

Ranselpost vår 19

Informasjon januar/februar

 

 

Meny vår 19

Uke 1

Uke 2

Uke 3

 

 

Ansatte:

SFO-leder: Monica Lindestad

Fagarbeidere:

Trine Bjørnflaten Kjeldby

Mona  Andersen Kjeldsen

Lars Andre Grimsrud

Lena Andersen

Åpningstid fra 1.august 2018 er hver dag fra kl 07:00 til kl 16:30.

Telefon: 35 96 66 35

Mobil: 99 38 39 48

Viktige prinsipper for vår SFO er:

Gode vilkår for lek og utfoldelse under trygge forhold skaper trivsel og grunnlag for god utvikling.  Våre verdier setter preg på vårt arbeid med å gi barna en leken, trygg og god tilværelse før og etter skoletid. Vi motiverer og tilrettelegger aktiviteter for alle aldersgrupper, og har stort fokus på at alle skal bli sett.

 

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelser av plass:

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

  • Søknadsfristen for skoleåret 19/20 er 15. desember 2018.
  • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

SATSER FRA 1. JANUAR 2019

SFO 2019

30%

40%

60%

80%

100%

Opphold(+2,3%)

902

1204

1807

2408

3011

Kost(+1,8%)

 

86

125

170

213

Søskenmoderasjon (-35%)

-316

-421

-632

-843

-1054


Når det gjelder kommunens tilbud «tre dager per uke fleksibel ordning» (60%), så må foresatte avklare med skolens SFO-leder hvilke dager som skal være gjeldende.
Det er kun dette tilbudet som er fleksibelt på dager. I de øvrige tilbudene skal det avtales faste dager.

Nye endringer må avklares med SFO i rimelig tid.

Det tas forbehold om at prisene kan bli endret.

Dagbarnsplass kan ikke benyttes som fast ordning, kun ved akutte behov. Det gis søskenmoderasjon – for barn nr 2 betales det 35% avslag av gjeldende satser og for øvrige barn 50%.

SFO-plassen beholdes til og med endt 4. årstrinn eller til oppsigelse skjer skriftlig (elektronisk skjema) fra en av partene – 1. april for inneværende skoleår, og 1. juli for kommende skoleår.

 

Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (eng)

 

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 15. januar 2019