Herre skole

                                          

Velkommen til Herre skole

Kontaktinformasjon                                           

Postadresse: Postboks 80, 3993 Langesund   
Besøksadresse: Rafnesveien 3, 3965 Herre
Telefon: 35 96 56 80
E-post: herre.skole@bamble.kommune.no

Rektor: Merete Sivertsen
Telefon: 95072585
Epost: merete.sivertsen@bamble.kommune.no

Om Herre skole

Herre skole har 95 elever på 1.-7.trinn fordelt på 7 klasser. Det er 17 ansatte ved skolen. Vi har et viktig og godt samarbeid med FAU. Skolen ligger i et område med flott natur som brukes i lek og læring.

Facebook                                                                                              

Skolerute - Fri fra skolen

Skolerute 2022-23

Søke om fri                 

SFO - Skolefritidsordningen

SFO - Skolefritidsordningen

Åpningstid: 07.00 - 16.30
Telefon: 99 38 39 48

SFO leder: Linn J Andersen
Telefon: 91 14 64 87

Meny SFO

Februar - Mars

Viktige prinsipper for vår SFO er:

Gode vilkår for lek og utfoldelse under trygge forhold skaper trivsel og grunnlag for god utvikling.  Våre verdier setter preg på vårt arbeid med å gi barna en leken, trygg og god tilværelse før og etter skoletid. Vi motiverer og tilrettelegger aktiviteter for alle aldersgrupper, og har stort fokus på at alle skal bli sett.

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelser av plass:

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

  • Søknadsfristen for skoleåret 22/23 er 15. desember, men vi ta imot barn hele året. 
  • Det er viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

Vedtekter SFO     

Skolehelsetjenesten

Helsesykepleier: Anniken Amlie

Telefon: 97 99 28 91

Tilstede: onsdag og torsdag kl.08.00 – 15.30

Les mer om skolehelsetjenesten

Råd og utvalg

Elevråd

Elevråd 2022-23

FAU - Foreldrerådets Arbeidsutvalg

FAU leder: Chris Willy Grunnsund
Nestleder: Marianne Roen

FAU-medlemmer 2022-23

SU - Samarbeidsutvalget

SU leder: Merete Sivertsen

SU-medlemmer

Virksomhetsplan

 

Sist oppdatert: 10. mars 2023