Herre skole

Postadresse: Postboks 80, 3993 Langesund

 

Informasjon om skolen

Herre skole er en 1-10 skole med skolefritidsordning (SFO). Elevtallet skoleåret 2018/19 er ved oppstart 156.

Ansatte på skolen: 15 lærere og 4 fagarbeidere,  merkantil, rektor,  inspektør,  SFO-leder,  fremmedspråklig lærer.

Andre ansatte: miljøterapeut, miljøarbeider, helsesøster, vaktmester, miljøservicemedarbeidere.

Historie - lokaliteter

Skolen er bygd i flere byggetrinn, og det eldste undervisningsrommet er fra 1953. Grunnet nedgang i elev- og klassetall, har vi god plass. Vi har forholdsvis ny gymsal og ungdomsklubblokaler som brukes både på dag- og kveldstid. Sfo holder til i fine lokaler i skolens bygningsmasse. Vi har også valgt å ta i bruk det nedlagte folkebiblioteket i skolebygget og bruker dette til skolebibliotek.

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med mange flotte og interessante ekskursjonsmuligheter, og alle lærere og sfo-ansatte oppfordres til å bruke nærmiljøet i undervisnings- og tursammenheng. Herre-elva ga tidlig opphav til industri på stedet, og det finnes en rekke historiske kulturminner rett i nærheten av skolen. Herrevassdraget gir gode muligheter til å benytte uteskole i undervisningen. Vi disponerer både egne kanoer, gapahuk og lavvo og kan derfor lett benytte oss av de turmulighetene som finnes. Vi har både skaterampe, sandvolleyballbane, grusbane og lekeplass i tilknytning til skolen.

Virksomhetsplan 2018-19

Virksomhetsplan

Organisasjonskart

Nyttige telefonnr. og mailadresser

Liv og røre

Skolerute / Fri fra undervisning / Bamble kommune's skjema

Skolerute 2018 - 2019

Søk om fri 

Elektroniske skjema

 

Foreldreinfo 2018/19

Foreldreinfo. nr. 01 - 2018-19 

Foreldreinfo. nr. 02 - 2018-19

Fra helsesøster

HPV- vaksinen          HPV- film

Råd og utvalg

Elevrådet

Elevråd 2018-19 

Foreldrerådets ArbeidsUtvalg – FAU

FAU 2018-19

Møtereferat 10.09.18

SamarbeidsUtvalget – SU

SU 2018-19

Møtereferat 10.09.18

Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Herre skole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Herre skole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Hva skal skolen gjøre - Handlingsveileder trygt og godt læringsmiljø 

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Varslingsskjema til rektor     Meld mobbing

Viktige nettsider

Handlingsplan

 

KANTINE                       

Meny uke 36                           

Meny uke 37

Meny uke 38

Meny uke 39

Meny uke 42

Meny uke 43

 

Fronter

 

SFO

Ranselpost                                                           Meny

                                                                                           Mat og måltider i SFO

Velkommen til nytt SFO år                                          Meny uke 34 SFO            Meny uke 43 SFO

Informasjon oktober/november                                    Meny  uke 35 SFO           Meny uke 44 SFO

                                                                                           Meny uke 36 SFO             Meny uke 45 SFO

                                                                                           Meny uke 37 SFO                           Meny uke 46 SFO

                                                                                           Meny uke 38 SFO

                                                                                           Meny uke 39 SFO

                                                                                           Meny uke 40 SFO

                                                                                           Meny uke 41 SFO

                                                                                           Meny uke 42 SFO

 

Ansatte:

SFO-leder: Monica Lindestad

Fagarbeidere:

Trine Bjørnflaten Kjeldby

Mona  Andersen Kjeldsen

Lars Andre Grimsrud

Lena Andersen

Åpningstid fra 1.august 2018 er hver dag fra kl 07:00 til kl 16:30.

Telefon: 35 96 66 35

Mobil: 99 38 39 48

Viktige prinsipper for vår SFO er:

Gode vilkår for lek og utfoldelse under trygge forhold skaper trivsel og grunnlag for god utvikling.  Våre verdier setter preg på vårt arbeid med å gi barna en leken, trygg og god tilværelse før og etter skoletid. Vi motiverer og tilrettelegger aktiviteter for alle aldersgrupper, og har stort fokus på at alle skal bli sett.

 

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelser av plass:

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

  • Søknadsfristen for skoleåret 19/20 er 15. desember 2018.
  • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
  • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
  • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

SFO 2018

30% *

60%

100%

Opphold

882

1766

2943

Kost (+2,1 %)

 

123

209

Søskenmoderasjon (-35%)

-308

-618

-1030

 

Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (eng)

 

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 13. november 2018
Herre skole

Besøksadresse:

Rafnesveien 3
3965 Herre

Posadresse:

Postboks 80
3993 LANGESUND

Telefon: 35 96 56 80

Kontaktperson: Bente Thomassen

Tittel: Rektor

Telefon: 35 96 56 83

Kontaktperson: Postadresse: Postboks 80, 3993 LANGESUND