Herre skole

Postadresse: Postboks 80, 3993 Langesund

                                                                                                                         

                                                                                                                                                 

 Trygt og godt skolemiljø

Alle elever har rett til å ha et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring, og det er elevenes egen opplevelse av hvordan de har det på skolen, som er avgjørende. På Herre skole har arbeidet med et trygt og godt skolemiljø blitt sterkt vektlagt, og det skal være en tydelig nulltoleranse for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Alle elever har en individuell rett til et trygt psykososialt miljø, og Herre skole arbeider aktivt for dette.Under finner dere viktig informasjon om hvordan vi arbeider med trygt og godt skolemiljø.

Hva skal skolen gjøre - Handlingsveileder trygt og godt læringsmiljø 

Felles kommunalt ordensreglement for skolene i Bamble

Varslingsskjema til rektor     Meld mobbing

Viktige nettsider

 Handlingsplan

Foreldreinfo 2018/19

Foreldreinfo. nr. 01 - 2018-19 

 

KANTINE                       

Meny uke 36                           

Meny uke 37

Meny uke 38

Meny uke 39

 

Fronter

 

Informasjon om skolen

Herre skole er en 1-10 skole med skolefritidsordning (SFO). Elevtallet skoleåret 2018/19 er ved oppstart 156.

Ansatte på skolen: 15 lærere og 4 fagarbeidere, 1 merkantil, rektor, 1 inspektør, 1 SFO-lede1 assistent fremmedspråklige.

Andre ansatte: 1 miljøterapeut, 1 helsesøster, 1 vaktmester, 4 miljøservicemedarbeidere.

Historie - lokaliteter

Skolen er bygd i flere byggetrinn, og det eldste undervisningsrommet er fra 1953. Grunnet nedgang i elev- og klassetall, har vi god plass. Vi har forholdsvis ny gymsal og ungdomsklubblokaler som brukes både på dag- og kveldstid. Sfo holder til i fine lokaler i skolens bygningsmasse. Vi har også valgt å ta i bruk det nedlagte folkebiblioteket i skolebygget og bruker dette til skolebibliotek.

Beliggenhet

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med mange flotte og interessante ekskursjonsmuligheter, og alle lærere og sfo-ansatte oppfordres til å bruke nærmiljøet i undervisnings- og tursammenheng. Herre-elva ga tidlig opphav til industri på stedet, og det finnes en rekke historiske kulturminner rett i nærheten av skolen. Herrevassdraget gir gode muligheter til å benytte uteskole i undervisningen. Vi disponerer både egne kanoer, gapahuk og lavvo og kan derfor lett benytte oss av de turmulighetene som finnes. Vi har både skaterampe, sandvolleyballbane, grusbane og lekeplass i tilknytning til skolen.

 

 Virksomhetsplan 2018-19

Organisasjonskart

Nyttige telefonnr. og mailadresser

Liv og røre

Visjon og verdier

Herre skole prøver å leve etter visjonen

«Åpner dører mot verden og framtida».

Vi har følgende tre verdier:

Trygghet
 • Vise omsorg for hverandre
 • Bygge relasjoner
 • Godt samarbeid
 • Forutsigbarhet og struktur
Respekt
 • Være pålitelig
 • Være høflig
 • Vise anerkjennelse
Engasjement
 • Være kompetent
 • Være et godt forbilde
 • Vise interesse

Satsningsområdene

 1. Verdiplattform
 2. Bedre læringsmiljø
 3. Hjem-skolesamarbeid
 4. Ledelse
 5. Sosial kompetanse
 6. Fysisk aktivitet og helse

Innenfor hvert av områdene har vi utarbeidet mål og tiltak.

 

Skolerute / Fri fra undervisning

 

Skolerute 2018 - 2019

Søk om fri 

 

SFO

Ranselpost og meny                                                     

Velkommen til nytt SFO år                                           Meny uke 34 SFO 

                                                                                           Meny  uke 35 SFO

                                                                                           Meny uke 36 SFO

                                                                                           Meny uke 37 SFO

                                                                                           Meny uke 38 SFO

 

                                                                                                        

 Ansatte:

Fagarbeidere:

Trine Bjørnflaten Kjeldby

Mona  Andersen Kjeldsen

Lars Andre Grimsrud

Lena Andersen

 

SFO leder:

Monica Lindestad

 

Åpningstid fra 1.august 2018 er hver dag fra kl 07:00 til kl 16:30.

Telefon: 35 96 66 35

Mobil: 99 38 39 48

Viktige prinsipper for vår SFO er:

Gode vilkår for lek og utfoldelse under trygge forhold skaper trivsel og grunnlag for god utvikling.  Våre verdier setter preg på vårt arbeid med å gi barna en leken, trygg og god tilværelse før og etter skoletid. Vi motiverer og tilrettelegger aktiviteter for alle aldersgrupper, og har stort fokus på at alle skal bli sett.

 

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelser av plass:

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

 • Søknadsfristen for skoleåret 19/20 er 15. desember 2018.
 • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
 • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
 • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

SFO 2018

30% *

60%

100%

Opphold

882

1766

2943

Kost (+2,1 %)

 

123

209

Søskenmoderasjon (-35%)

-308

-618

-1030

 

Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (eng)

 

 

Elevrådet

Elevråd Herre skole 2017-18

 

Foreldrerådets ArbeidsUtvalg – FAU

 FAU 2018-19

 

SamarbeidsUtvalget – SU

 SU 2018-19

 

SkoleMiljøUtvalget – SMU

 

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 17. september 2018
Herre skole

Besøksadresse:

Rafnesveien 3
3965 Herre

Posadresse:

Postboks 80
3993 LANGESUND

Telefon: 35 96 56 80

Kontaktperson: Bente Thomassen

Tittel: Rektor

Telefon: 35 96 56 83

Kontaktperson: Postadresse: Postboks 80, 3993 LANGESUND