Herre skole

Postadresse: Postboks 80, 3993 Langesund

  Vi ønsker alle elever og foresatte en skikkelig hyggelig sommer!

 

 

Første skoledag etter sommerferien er mandag 20.august kl. 08:30. 

1. trinn starter kl. 09:30

SFO starter 1. august.

Det er planleggingsdager på SFO, 14. 15. og 16. august, da er SFO stengt.

Foreldreinfo 2017/18 

Foreldreinfo. nr. 1 2017-18

Foreldreinfo. nr. 2 2017/18

Foreldreinfo. nr. 3 2017/18

Foreldreinfo. nr. 4 2017/18

Foreldreinfo. nr. 5 2017/18

Foreldreinfo. nr. 6 2017/18

Foreldreinfo. nr. 7 2017/18

 

KANTINE  

 

 

SKOLEMILJØ / MOBBING

Nytt regelverk

ORDENSREGLEMENT

LIV OG RØRE

Liv og røre

 

Fronter

 

Informasjon om skolen

Herre skole er en 1-10-skole med skolefritidsordning (SFO). Elevtallet skoleåret 2017-18 er ved oppstart 149. Vår største gruppe er på 24, og vår minste er på fem. Vi har én gruppe på hvert trinn. Vi har 14 lærere, fire assistenter og tre i ledelsen bestående av rektor, inspektør og sfo-leder. Vi har miljøterapeut og helsesøster. 

 

 

Historie - lokaliteter

Skolen er bygd i flere byggetrinn, og det eldste undervisningsrommet er fra 1953. Grunnet nedgang i elev- og klassetall, har vi god plass. Vi har forholdsvis ny gymsal og ungdomsklubblokaler som brukes både på dag- og kveldstid. Sfo holder til i fine lokaler i skolens bygningsmasse. Vi har også valgt å ta i bruk det nedlagte folkebiblioteket i skolebygget og bruker dette til skolebibliotek.

Beliggenhet

Skolen ligger i naturskjønne omgivelser med mange flotte og interessante ekskursjonsmuligheter, og alle lærere og sfo-ansatte oppfordres til å bruke nærmiljøet i undervisnings- og tursammenheng. Herre-elva ga tidlig opphav til industri på stedet, og det finnes en rekke historiske kulturminner rett i nærheten av skolen. Herrevassdraget gir gode muligheter til å benytte uteskole i undervisningen. Vi disponerer både egne kanoer, gapahuk og lavvo og kan derfor lett benytte oss av de turmulighetene som finnes. Vi har både skaterampe, sandvolleyballbane, grusbane og lekeplass i tilknytning til skolen.

Respektskole

Herre skole er en Respektskole, noe som betyr stort fokus på autoritative voksne – det vil si lærere, fagarbeidere og assistenter som både er varme og grensesettende. Herre skole har, i likhet med de andre skolene i Bamble, deltatt i et toårig opplæringsprogram i regi av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Skolen har de siste årene jobbet med å forbedre læringsresultatene, samt å bedre resultatene på elevundersøkelsen. Godt arbeid over tid blant alle i skolesamfunnet vårt ser ut til å gi resultater. Satningsområder skoleåret 2016-17 er å fortsette arbeidet med å bedre læringsresultater, Respekt for regning - som handler om å jobbe med regning i alle fag, samt at vi skla ha fokus på fysik aktivitet og helse.

 

 

Års-/virksomhetsplan 2017-2018 

 

Organisasjonskart

Nyttige telefonnr. og mailadresser

 

Visjon og verdier

Herre skole prøver å leve etter visjonen

«Åpner dører mot verden og framtida».

Vi har følgende tre verdier:

Trygghet
 • Vise omsorg for hverandre
 • Bygge relasjoner
 • Godt samarbeid
 • Forutsigbarhet og struktur
Respekt
 • Være pålitelig
 • Være høflig
 • Vise anerkjennelse
Engasjement
 • Være kompetent
 • Være et godt forbilde
 • Vise interesse

Satsningsområdene

 1. Verdiplattform
 2. Bedre læringsmiljø
 3. Hjem-skolesamarbeid
 4. Ledelse
 5. Sosial kompetanse
 6. Fysisk aktivitet og helse

Innenfor hvert av områdene har vi utarbeidet mål og tiltak.

 

Skolerute / Fri fra undervisning

 

Skolerute 2017-2018          Skolerute 2018 - 2019

Søk om fri 

 

SFO

På Herre skoles SFO er det for tiden 41 barn, fire barne- og ungdomsarbeidere og sfo-leder Monica Lindestad. Ny åpningstid fra 1.august 2016 er hver dag fra kl 07:00 til kl 16:30.

Telefon: 35 96 66 35

Mobil: 99 38 39 48

Viktige prinsipper for vår SFO er:

Gode vilkår for lek og utfoldelse under trygge forhold skaper trivsel og grunnlag for god utvikling.  Våre verdier setter preg på vårt arbeid med å gi barna en leken, trygg og god tilværelse før og etter skoletid. Vi motiverer og tilrettelegger aktiviteter for alle aldersgrupper, og har stort fokus på at alle skal bli sett.

 

SFO-innmeldinger, endringer og oppsigelser av plass:

Alle innmeldinger, endringer og oppsigelser av SFO plass må fra 2014 gjøres via Bamble kommune sin hjemmeside:  

Søknadsskjema

 • Søknadsfristen er 01.03.2016.
 • Det er meget viktig å søke SFO plass innen fristen, fordi rammetildelingen blir gitt ut i fra antall barn påmeldt ved søknadsfristen.
 • Dersom plassen sies opp i løpet av året, må det betales for oppsigelsesmåneden og en måned i tillegg.
 • Oppsigelse av plass kan ikke skje etter 1 april. Da vil kommunen kreve betaling ut juni måned. 

Priser SFO

SFO 2018

30% *

60%

100%

Opphold

882

1766

2943

Kost (+2,1 %)

 

123

209

Søskenmoderasjon (-35%)

-308

-618

-1030

 

Vedtekter SFO     Vedtekter SFO (eng)

Utviklingsarbeid 2016-17 

RespektsirkelRespekt for regning
Respektprogrammet, som blant annet inneholdt temaet klasseledelse, ble avsluttet som program 15. mars 2016 og blir nå videreført av den statlige satsningen Ungdomstrinn i utvikling. Vi har valgt satsingsområdene; regning i alle fag og klasseledelse, og alle våre skoler vil delta.

I Bamble har vi valgt å kalle satsingen «Respekt for regning». På den måten sikrer vi videreføring av Respektprogrammet gjennom å bruke vår nye kunnskap inn i satsingen på regning i alle fag. Alle skolene har jobbet med forankring og planlegging våren 2016, og det er oppstart på alle skoler fra høsten 2016.

Hva innebærer denne satsingen for oss?

Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid. Bamble kommune deltar i pulje 4, og satsingen vår går over tre semestre. Det er høgskolen i Sørøst-Norge som leverer det faglige innholdet. 

Målet med satsingen er å gjøre skolene våre enda bedre som læringsarena gjennom god klasseledelse og heve elevenes kompetanse innenfor regning. Forhåpentligvis er dette et bidrag til å få elevene til å stå enda bedre rustet med tanke på å gjennomføre videregående opplæring når de kommer så langt.

Her kan du lese mer om vårt nye, spennende utviklingsarbeid.

Utvalg

 

Elevrådet

Elevråd Herre skole 2017-18

 

Foreldrerådets ArbeidsUtvalg – FAU

FAU 2017-18 

 

SamarbeidsUtvalget – SU

Samarbeidsutvalget 2017-18

 

SkoleMiljøUtvalget – SMU

 

Andre kommunale skoler

Rugtvedt skole

Rønholt skole

Langesund barneskole

Langesund ungdomsskole

Stathelle barneskole

Grasmyr ungdomsskole

Paletten

Sist oppdatert: 26. juni 2018
Herre skole

Besøksadresse:

Rafnesveien 3
3965 Herre

Posadresse:

Postboks 80
3993 LANGESUND

Telefon: 35 96 56 80

Kontaktperson: Bente Thomassen

Tittel: Rektor

Telefon: 35 96 56 83

Kontaktperson: Postadresse: Postboks 80, 3993 LANGESUND