PP-tjenesten og Spesialpedagogisk kompetansesenter

Hva gjør PP-tjenesten (Pedagogisk psykologisk tjeneste)?

PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd om spesialpedagogiske opplæringstiltak. PPT er også sakkyndig instans for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område.

Kontaktinformasjon
Leder: Simen Storås Tlf. 35 96 52 13

Epost                                                                                                                  

Saksbehandler: Sissel Winterkjær - tlf: 35 96 52 01 (man-fre kl 0800-1100 og 1200-1330) - Epost 

Besøksadresse
Rådhuset, Kirkeveien 12, Langesund

Postadresse
Bamble kommune, PP-tjenesten, P.B. 80, 3993 Langesund

Tilmelding

Dersom du trenger hjelp, kan du henvende deg gjennom barnehagen eller skolen, eller direkte til vårt kontor. De ansatte i PPT har taushetsplikt.

Tilmeldingsskjema for voksne (utfyllbar pdf))

Tilmeldingsskjema for unge  (Utfyllbar pdf))

 

Mer om tjenesten

Brosjyrer

Informasjon til foresatte

Sist oppdatert: 22. august 2017
PP-tjenesten

Besøksadresse:

Kirkegata 12
3970 Langesund

Posadresse:


Telefon: 35 96 50 00

Kontaktperson: Ingemar Grønevet

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 35 96 52 13