PP-tjenesten og Spesialpedagogisk kompetansesenter

Hva gjør PP-tjenesten (Pedagogisk psykologisk tjeneste)?

PPT utreder enkeltbarns behov og gir råd om spesialpedagogiske opplæringstiltak. PPT er også sakkyndig instans for voksne med behov for spesialundervisning på grunnskolens område.

Kontaktinformasjon
Leder: Simen Storås - tlf: 35 96 52 13 - Epost

Besøksadresse
Rådhuset, Kirkeveien 12, Langesund

Postadresse
Bamble kommune, PP-tjenesten, P.B. 80, 3993 Langesund

Hvordan få kontakt med PPT?

Dersom du trenger hjelp, kan du henvende deg gjennom barnehagen eller skolen, eller direkte til vårt kontor. De ansatte i PPT har taushetsplikt.

Tilmeldingsskjema for voksne

Tilmeldingsskjema for unge

 

Mer om tjenesten

Brosjyrer

Informasjon til foresatte

Sist oppdatert: 15. januar 2016
PP-tjenesten

Besøksadresse:

Kirkegata 12
3970 Langesund

Posadresse:


Telefon: 35 96 50 00

Kontaktperson: Ingemar Grønevet

Tittel: Avdelingsleder

Telefon: 35 96 52 13