Barnehager

 

Åpner dører mot verden og framtida

Enhet for oppvekst har som målsettinger at alle barn skal bli vinnere i eget liv, at alle barn skal
oppleve helhet og sammenheng i opplæringsløpet, at alle barn skal være inkludert, oppleve trygghet og mestring i sitt læringsmiljø, og at alle barn skal møte høyt kvalifiserte og profesjonelle voksne gjennom hele opplæringsløpet.

Barnehagene i Bamble

Falkåsen kunst- og kulturbarnehage

Grasmyr naturbarnehage

Nustad barnehage

Rønholt barnehage

Sundby barnehage

Uksodden barnehage 

Private barnehager

Barnehageplass

Søk barnehageplass

Trygt og godt barnehagemiljø

Trygt og godt barnehagemiljø

Kontaktinformasjon

Kommunalsjef: Bjørg Rein

Telefon: 35 96 50 30

Virksomhetsleder: Linda Fedje

Send e-post

Sist oppdatert: 08. juni 2023