Søk barnehageplass

OPPTAK AV NYE BARN TIL PRIVATE OG KOMMUNALEBARNEHAGER I BAMBLE - Barnehageåret 2017/2018

Kommunale og private barnehager gjennomfører samordnet opptak av nye barn. Det vil si at foresatte fyller ut ett søknadsskjema som gjelder for alle barnehagene, både private og kommunale.

Rett til barnehageplass

Barn som fyller 1 år innen utgangen av august, eller er eldre, har rett til barnehageplass i løpet av august. Barn som fyller 1 år i september og oktober har rett til plass i løpet av den måneden de fyller 1 år. Det er også forventet at Stortinget i løpet av våren 2017 vedtar at barn som fyller 1 år i november gis rett til plass innen utgangen av november.

Barnet har rett til plass i den kommunen barnet er bosatt og ikke i en bestemt barnehage.

Rett til plass forutsetter at det er søkt om plass innen søknadsfristen som 1. mars.

Kommunale barnehager

Nustad barnehage

35965933

Falkåsen kunst – og

kulturbarnehage (3-6 år)

 

35976401

Sundby barnehage

35972619

Rønholt barnehage

35965795

Falkåsen barnehage

Avd. Lyngbakken (0-3år)

 

35961055

Uksodden barnehage

35966431

Grasmyr barnehage.

35965920

 

 

Private barnehager

Tirilltoppen barnehage

35960977

Grashoppa barnehage

35966536

Solstua kulturbarnehage

35963800

Stokkevannet barnehage

35976560

Barnehagen Marthas Hage

35960600

 

 

 

De som ikke har barnehageplass inneværende barnehageår, må søke på nytt.

De som ønsker å bytte barnehage , må søke på nytt.

Informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehage

Mer informasjon

Søknadsskjema

Sist oppdatert: 19. mai 2017