Søk barnehageplass

OPPTAK AV NYE BARN TIL PRIVATE OG KOMMUNALEBARNEHAGER I BAMBLE - Barnehageåret 2019/2020

Kommunale og private barnehager gjennomfører samordnet opptak av nye barn. Det vil si at foresatte fyller ut ett søknadsskjema som gjelder for alle barnehagene, både private og kommunale.

Rett til barnehageplass

Ifølge Lov om barnehager har barn som fyller ett år i august eller er eldre, rett til barnehageplass fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober og november har rett til plass fra den måneden de fyller ett år.

Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt, men ikke i en bestemt barnehage.

Rett til barnehageplass forutsetter at det er søkt om plass innen søknadsfristen, 1. mars.

Kommunale barnehager

Nustad barnehage

35 96 59 33

Falkåsen kunst – og

kulturbarnehage (3-6 år)

 

35 97 64 01

Sundby barnehage

35 97 26 19

Rønholt barnehage

35 96 57 95

Falkåsen barnehage

Avd. Lyngbakken (0-3år)

 

35 96 10 55

Uksodden barnehage

35 96 64 31

Grasmyr barnehage.

35 96 59 20

 

 

Private barnehager

Tirilltoppen barnehage

35 96 09 77

Grashoppa barnehage

35 96 65 36

Solstua kulturbarnehage

35 96 38 00

Stokkevannet barnehage

35 97 65 60

Barnehagen Marthas Hage

37 07 15 94

 

 

 

De som ikke har barnehageplass inneværende barnehageår, må søke på nytt.

De som ønsker å bytte barnehage , må søke på nytt.

Informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehage

Mer informasjon

Sist oppdatert: 21. november 2018