Priser og gebyrer - Skole og barnehage

Priser for Barnehage

BARNEHAGE 2017

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold

1515

1788

2061

2334

2730

Kost (+2,1 %)

143

143

284

284

284

Tillegg for redusert plass

150

150

150

150

 

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

 

 

 

 

-819

Søskenmoderasjon (-50%) barn nr. 3

 

 

 

 

-1365

Priser og gebyrer SFO   

SFO 2017

30% *

60%

100%

Opphold

860

1721

2867

Kost(+2,1 %)

 

119

202

Søskenmoderasjon (-35%)

-301

-602

-1003

Informasjon om redusert foreldrebetaling i barnehage

Stortinget har vedtatt nasjonale satser for redusert foreldrebetaling i barnehage. Foreldrebetalingen skal maksimalt utgjøre 6 % av husholdningens samlede brutto skattepliktige inntekt. 

I 2017 vil ordningen omfatte husholdninger med en samlet brutto skattepliktig inntekt under kr. 500 500.

Gratis kjernetid for 3, 4 og 5 åringer.

Gratis kjernetid gir rett til fritak for foreldrebetaling i 20 timer per. uke.

Barnehageåret 2017 – 2018 vil ordningen omfatte husholdninger med en samlet brutto skattepliktig inntekt under kr. 428.000 og gjelder barn født i 2014, 2013 og 2012. 

Sist oppdatert: 24. januar 2017