Priser og gebyrer - Skole og barnehage

SATSER FRA 1. JANUAR 2019

SFO 2019


Morgentilbud
(30%
, følger skoleruta)


To faste dager i uken
(40%)


Tre dager i uken, fleksibel ordning
(60%)

Fire faste dager i uken
(80%)


Fem dager i uken
(100%)

Opphold(+2,3%)

902

1204

1807

2408

3011

Kost(+1,8%)

 

86

125

170

213

Søskenmoderasjon (-35%)

-316

-421

-632

-843

-1054


Når det gjelder kommunens tilbud «tre dager per uke fleksibel ordning» (60%), så må foresatte avklare med skolens SFO-leder hvilke dager som skal være gjeldende.
Det er kun dette tilbudet som er fleksibelt på dager. I de øvrige tilbudene skal det avtales faste dager.

Nye endringer må avklares med SFO i rimelig tid.

Det tas forbehold om at prisene kan bli endret.

Dagbarnsplass kan ikke benyttes som fast ordning, kun ved akutte behov. Det gis søskenmoderasjon – for barn nr 2 betales det 35% avslag av gjeldende satser og for øvrige barn 50%.

SFO-plassen beholdes til og med endt 4. årstrinn eller til oppsigelse skjer skriftlig (elektronisk skjema) fra en av partene – 1. april for inneværende skoleår, og 1. juli for kommende skoleår.

 

BARNEHAGE 2019

50%

60%

70%

80%

100%

Opphold

1495

1794

2093

2392

2990

Kost (+2,1 %)

151

151

299

299

299

Tillegg for redusert plass

150

150

150

150

 

Søskenmoderasjon (-30%) barn nr. 2

 

 

 

 

-897

Søskenmoderasjon (-50%) barn nr. 3

 

 

 

 

-1495

Sist oppdatert: 24. januar 2017