Syn og hørsel

Synskontakt

Det finnes synskontakter på Bamble helsehus. Synskontakten formidler synshjelpemidler, og gir råd, opplæring og oppfølging i bruk av disse hjelpemidlene. Du kan få råd om praktisk tilrettelegging av bolig, og omgivelser.

Dersom du ikke har andre tjenester fra hjemmetjenesten, kan du kontakte Ergoterapeut og syns-/hørselskoordinator:

Bodil Romsaas  - Tlf: 35965460 / 91365038

For å få synshjelpemidler gjennom NAV, hjelpemiddelsentralen, må du være svaksynt (visus 0,33 (6/18) eller dårligere).

Uttalelse fra øyelege er nødvendig før det kan søkes om hjelpemidler gjennom NAV, hjelpemiddelsentralen.

Aktuelle hjelpemidler kan være:

  • lupe, lupebriller, kikkertbriller ol. (optiske hjelpemidler som optiker på hjelpemiddelsentralen tar ut)
  • taleklokke
  • plastpunktbelysning
  • ergonomisk utstyr (høyderegulerende bord, stoler ol.)
  • lese TV

Synskontakt formidler ikke vanlige briller eller lesebriller.

Hørselskontakt

Det finnes hørselskontakter i hjemmetjenesten og på Bamble helsehus. Kommunens hørselskontakt formidler hørselshjelpemidler, og gir råd, opplæring og oppfølging i bruk av disse hjelpemidlene. Du kan få råd om praktisk tilrettelegging av bolig og omgivelser.

Dersom du ikke har andre tjenester fra hjemmetjenesten, kan du kontakte Ergoterapeut og syns-/hørselskoordinator:

Bodil Romsaas  - Tlf: 35965460 / 91365038

Uttalelse fra spesialist, ev. fastlege, er nødvendig for å få hørselshjelpemidler gjennom NAV, hjelpemiddelsentralen. Det kan gjøres visse unntak.

Høreapparatbrukere får hørselshjelpemidler uten videre utredning.

Aktuelle hjelpemidler kan være:

  • varslingshjelpemidler
  • alarmsystemer
  • samtaleforsterkere
  • lydoverføring, f.eks. teleslynge
  • telefoner og telefonutstyr

Hørselskontakt formidler ikke høreapparat.

Sist oppdatert: 01. februar 2024