Syn og hørsel

Synskontakt

Det finnes en sysnkontakt ved hvert av hjemmetjenestens sonekontor. Synskontakten formidler synshjelpemidler, og gir råd, opplæring og oppfølging i bruk av disse hjelpemidlene. Du kan få råd om praktisk tilrettelegging av bolig, og omgivelser.

For å få synshjelpemidler gjennom NAV, hjelpemiddelsentralen, må du være svaksynt (visus 0,33 (6/18) eller dårligere).

Uttalelse fra øyelege er nødvendig før det kan søkes om hjelpemidler gjennom NAV, hjelpemiddelsentralen.

Aktuelle hjelpemidler kan være:

 • lupe, lupebriller, kikkertbriller ol. (optiske hjelpemidler som optiker på hjelpemiddelsentralen tar ut)
 • taleklokke
 • plastpunktbelysning
 • ergonomisk utstyr (høyderegulerende bord, stoler ol.)
 • lese TV

Synskontakt formidler ikke vanlige briller eller lesebriller.

Hørselskontakt

Det finnes en hørselskontakt ved hvert av hjemmetjenestens sonekontorer, samt ved hver avdeling på Bamble helsehus. Kommunens hørselskontakt formidler hørselshjelpemidler, og gir råd, opplæring og oppfølging i bruk av disse hjelpemidlene. Du kan få råd om praktisk tilrettelegging av bolig og omgivelser.

Uttalelse fra spesialist, ev. fastlege, er nødvendig for å få hørselshjelpemidler gjennom NAV, hjelpemiddelsentralen. Det kan gjøres visse unntak.

Høreapparatbrukere får hørselshjelpemidler uten vidre utredning.

Aktuelle hjelpemidler kan være:

 • varslingshjelpemidler
 • alarmsystemer
 • samtaleforsterkere
 • lydoverføring, f.eks. teleslynge
 • telefoner og telefonutstyr

Hørselskontakt formidler ikke høreapparat.

Kontakt i Bamble kommune: Kontakt hjemmetjenestens sonekontor der du bor

 • Sone Nord : 35 96 56 30
 • Sone Øst: 35 96 54 40
 • Sone Vest: 35 96 56 10
Sist oppdatert: 28. oktober 2020