Møteplan

 Møteplan 2018

Åpne møter april 2018

Eldrerådet 16.4.2018 kl 0900
Møtested: Synken

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne 16.4.2018 1300
Møtested: Formannskapssalen

Ungdomsrådet 16.4.2018 1545
Møtested: Langen

Administrasjonsutvalget 17.4.2018 1300
Møtested: Hørsfjell

Helse- og omsorgsutvalget 18.4.2018 kl 1600
Møtested: Formannskapssalen

Oppvekst- og kulturutvalget 18.4.2018 kl 1600
Møtested: Langen

Teknisk utvalg 18.4.2018 0900
Møtested: Halen Gård

Formannskapet 19.04.2018 kl 0830
Møtested: Halen gård

 

Sist oppdatert: 23. mars 2018