Graving på kommunal veg

Når skal det varsles?

Tiltakshaver/entreprenør skal søke om gravemelding/arbeidsvarsling når det skal utføres arbeid som gjør det nødvendig å sperre - helt eller delvis - f.eks vei, fortausareal eller offentlige plasser. Da skal det varsles om:

  • bruk av stillas til husarbeid
  • graving for å skifte ut vann- og kloakkledninger
  • nybygg
  • tilbygg med videre

Arbeidsvarsling kreves for alt arbeid som kan influere på trafikken på offentlige veier og plasser.Det kreves at de som skal utføre eller være ansvarlige for å varsle arbeid på offentlig vei, kan dokumenterte nødvendige kvalifikasjoner. Varslingsplan må utarbeides.

Retningslinjer for graving i kommunal grunn

Grave- og arbeidstillatelse  

Søknadsskjema

Graving - egenkontroll     

Skjema

Sist oppdatert: 09. desember 2014