Liv og røre i Bamblebarnehagene

Liv og røre i barnehage handler om:

Kosthold og matglede

Fysisk aktivitet og bevegelsesglede
Liv og røre startet som et pilotprosjekt i samarbeid med Telemark fylkeskommune i 2018 og frem til juni 2020. Prosjektet bygger på FN`s bærekraftmål om god helse og mindre ulikhet. Nasjonale føringer for mat og måltider og fysisk aktivitet er utgangspunkt for innholdet. Liv og røre er nå implementert, og er en del av hverdagslivet ute i hver enkelt barnehage.

Liv og røre veileder

Barna i Bamble:

  • Møter personal som inspirerer til bevegelsesglede ute og inne
  • Får bruke kroppen til å sanse, leke, lære og skape
  • Møter aktiviteter som fremmer mestring, inkludering og fellesskapsfølelse
  • Møter personal som inspirerer til matglede
  • Deltar i praktisk matlaging og andre mataktiviteter
  • Deltar i måltider som er fylt med gode samtaler, humor og fortellerglede

Barna i Bamble vil møte Liv og røre videre i skolen. 

Sist oppdatert: 03. august 2022