Gjeldende planer

Kommunestyrets vedtak Budsjett 2017 og Handlingsprogram 2017-2020

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens arealdel

Reguleringsplan

(Linken går til "Grenlandskart" - velg Bamble - så verktøyet "Arealplaner. Velg deretter plantype og område)

Byggeskikksveileder for Langesund

Hovedplan for vann og avløp

Boligbyggeprogram

Energi- og klimaplan

ATP Grenland

Strategi og plan for myke trafikanter

Kulturskolens utviklingsplan 2015-2018

Strategidokument for Enhet - skole og barnehage

Landbruksplan 2014-2020

Alkoholpolitisk handlingsplan 2016 - 2020

Vann- og avløpsplan 2014 - 2024

Frivillighetsplan 2014-2017

Boligsosial handlingsplan

Handlingsplan for folkehelse

Friluftsplan 2015 - 2019