Kunngjøringer

Bamble kommune annonserer hver 15. og 30. hver måned med kunngjøringsannonser i avisene.

15.09.23 - Høring - Forslag til ny forskrift (folktevalgtes rett til godtgjøring)

Les nyhetssak

05.09.23 - Nominér kandidater til priser og stipender

Les nyhetssak

29.08.23 - Åpent møte i september: Kommunestyre

Tid: 17.00
Sted: Halen gård 
Møtet streames på Bamble kommunes web-TV

Kunngjøring 06.06.23

Lokaler i Cudriosgate 3 leies ut sommeren 2023

Kunngjøring 15.05.23

Disse partiene stiller til valg i Bamble

Kunngjøring 12.05.23

Skyssbåt-konkurranse Langøya-Langesund er offentliggjort

Kunngjøring 03.05.23

Program for 8. mai i Grenland

Kunngjøring 21.04.23

Natteravnoppdrag for lag og foreninger

Kunngjøring 18.04.23

Åpne møter i april/mai

Kunngjøring 28.02.23

Driftstilskudd til kulturforeninger 2023

Kunngjøring 27.02.23

Eiendomskatt 2023

Liste bolig- offentlig ettersyn eiendomsskatt 2023

Liste fritid- offentlig ettersyn eiendomsskatt 2023

Liste næring- offentlig ettersyn eiendomsskatt 2023

Kunngjøring 15.02.23

Innkalling og saksliste til årsmøte ved Bamble frivilligsentral

 

Kunngjøring 27.01.23

Strømstøtte til små virksomheter i Bamble 

Søknadsfrist er 19.02.23.

Kunngjøring 17.01.23

Nye Veier: E18 Gjerstad – Bamble – Kunngjøring om utvidet varslingsgrense for
detaljregulering for E18 Gjerstad – Bamble (del av tidligere planforslag for E18
Tvedestrand – Bamble). Frist for innspill er 19.02.2023.

Varslingsbrev

Varslingskart

Kunngjøring 09.01.23

Hovedplan for vann og avløp 2023 - 2032 og Trafikksikkerhetsplan 2023 - 2032 er ute på høring, med frist for innspill den 25.02.23. 

Les mer her

Kunngjøring 02.01.23

Kommunestyrets vedtak av forslag til forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven. Forskriften trer i kraft 01.01.23.

Saksutskrift - Revisjon gebyrforskrift for byggesak, plan, geodata, miljø og landbruk

Lokal forskrift for gebyrer

 

Kunngjøring 02.12.22

Formannskapets innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 på høring

Les nyhetssak

Les innstillingen i sin helhet her

Kunngjøring 10.10.22

Kommunalt tilskudd til drift av private veier

Kunngjøring 15.09.22

Forslag til lokal gebyrforskrift etter plan og bygningsloven, eierseksjonsloven, matrikkelloven, forurensningsloven, konsesjonsloven og jordloven.

Offentlig høring

Kunngjøring 26.08.22

Legat til sosiale formål 2022

Kunngjøring 02.08.22

Barnehageplan på høring

Kunngjøring 17.06.22

Bamble kommunestyre vedtok i møtet 16.06.2022, K-sak 70/22, en endring i satsene for møtegodtgjørelse til Sakkyndig nemd og Klagenemd for eiendomsskattesaker. Endringene legges ut på høring i fire uker, med høringsfrist 15.07.2022.

Etter høringsfristens utløp legges endringsforskriften frem til endelig behandling i kommunestyremøtet 15.09.2022. Høringssvar kan sendes til postmottak@bamble.kommune.no

Endringsforskrift

Kunngjøring 30.05.22

Detaljregulering Kongens dam ute på høring

Kunngjøring 30.05.22

Ledig leilighet i H.J. Stouslands skipperhus

Kunngjøring 19.05.22

Ledige lokaler til kystkulturrelaterte aktiviteter

Kunngjøring 24.03.22

Forslag til innhold i kommuneplanens arealdel er ute på høring

Kunngjøring 28.02.22

Åpne politiske møter februar / mars

Kunngjøring 28.02.22

Skattelister - eiendomsskatt 2022

Kunngjøring 23.02.22

Årsmøte Bamble frivilligsentral

Kunngjøring 11.02.22

Driftstilskudd kulturforeninger 2022

Kunngjøring 25.01.22

Høring av forskrift om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn

Praktisk informasjon

Forslag til lokal forskrift

Saksutskrift 

Kunngjøring 29.10.21

Åpne møter i november 2021

Kunngjøring 22.09.21

Åpne møter i september 2021

Kunngjøring 21.09.21

Navnesak for Rugtvedt/Rugtveit/Nordre Rugtvedt/Søndre Rugtvedt

Kunngjøring 06.09.21

Nominer kandidater til årets priser og stipender før 15. september

Kunngjøring 02.09.21

Legat til sosiale formål 2021

Kunngjøring 18.08.21

E18 Tvedestrand-Bamble: Informasjonsmøter og åpne kontordager 

Kunngjøring 22.06.21

Politiske møter uke 25

Kunngjøring 10.06.21 

Åpne politiske møter i juni

Kunngjøring 16.04.21

Søknad om grunnskoleopplæring særskilt organisert for voksne, skoleåret 2021/22

Kunngjøring 09.04.21

Dialogmøter om kommuneplanens arealdel

Kunngjøring 26.03.21

Kurs i 50 timer samfunnskunnskap

Kunngjøring 25.03.21

Invitasjon til å leie Forpakterboligen på Langøya - Konseptbeskrivelse

Kunngjøring 23.03.21 

Ledig leilighet i H.J. Stouslands skipperhus

Kunngjøring 12.03.21

Bamble helsehus trenger fotterapeut og frisør

Kunngjøring 26.02.21

Kunngjøring av offentlige skattelister

Kunngjøringer 25.02.21

Åpne møter mars 2021

Kunngjøringer 05.11.20

Viktige møter november 2020

Kunngjøringer 22.10.20

Politiske møter oktober og november

Kunngjøringer 24.09.20

Ekstraordinære møter høsten 2020

Kunngjøringer 07.09.20

Høring - forslag til folkevalgtes rett til godtgjøring i Bamble kommune

Saksutskrift

Kunngjøringer 12.06.20

Valg av meddommere - Liste til offentlig ettersyn

Kunngjøringer 17.04.20

Åpne møter

Kunngjøringer 04.03.20

Bamble kommune søker meddommere 

Kunngjøringer 28.02.20

EIENDOMSSKATT 2020

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 BOLIGER DEL 1

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 BOLIGER DEL 2

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 FRITIDSBOLIGER

OFFENTLIG ETTERSYN 2020 NÆRING

Kunngjøringer 12.02.20

Kunngjøringer åpne møter februar-mars

Kunngjøringer 31.01.20

Opptak av nye barn til kommunale og private barnehager i Bamble - 2020/2021

Kunngjøringer 14.01.20

Kunngjøringer åpne møter januar

Sist oppdatert: 15. september 2023