Kunngjøring navnesak

Sist oppdatert: 22. september 2021

Stedsnavntjenesten i Språkrådet har tatt opp navnesak for Rugtvedt/Rugtveit/Nordre Rugtvedt/Søndre Rugtvedt i Bamble kommune.

Dette skjer i forbindelse med navnsetting av konstruksjoner langs ny E18 i Telemark. Navnesaken blir tatt opp for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Saken sendes nå på lokal høring i kommunen, jf. § 8 i lov om stadnamn. Etter forskrift om stadnamn § 8 siste ledd, er det i tillegg til primærnavnet reist sak på avledete navneformer.

Fullstendig informasjon finner du her

Høringsuttalelser sendes til:
postmottak@bamble.kommune.no innen 13. oktober 2021.