Formannskapets innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 på høring

Sist oppdatert: 15. desember 2022

Formannskapet vedtok 1. desember 2022 sin innstilling til budsjett 2023 og økonomiplan 2023–2026. I tråd med gjeldende bestemmelse i kommuneloven § 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning, legges innstillingen ut til alminnelig ettersyn før kommunestyrets behandling 15. desember 2022.

Formålet med alminnelig ettersyn er å legge til rette for offentlig debatt, samt åpne for at alle interesserte får mulighet til å komme med innspill til budsjettet og dets innhold.

Formannskapets innstilling kan du lese ved å trykke her

Kommunens budsjettbehandling er todelt og starter med behandlingen av kommunedirektørens strategidokument. Strategidokumentet trekker frem de viktigste utviklingstrekkene og utfordringene kommunen står overfor i årene som kommer, og tydeliggjør hvordan kommunen kan møte disse endringene. Kommunedirektørens forslag til budsjett og økonomiplan bygger på føringene og utviklingstrekkene som presenteres i strategidokumentet, og det er her kommunens økonomiske ressurser prioriteres. Kommunedirektørens forslag kan du lese både i en digital versjon og en pdf-versjon ved å trykke på denne linken: Strategidokument, økonomiplan og budsjett

Formannskapets innstilling, og kommunedirektørens forslag til budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 er også tilgjengelig hos Servicetorget på Bamble rådhus, og Bamble bibliotek og litteraturhus på Stathelle.

Henvendelser kan rettes til Servicetorget på telefon 35 96 50 00 eller ved personlig oppmøte, og til postmottak@bamble.kommune.no